Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя

Zbigniew Jerzy Przerembski (red.)
Wydanie: książka + DVD
ISBN: 978-83-229-3513-2
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 45,00 PLN   

Książka Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia jest zbiorem artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej problematyce badawczej współczesnej etnomuzykologii, ale też folklorystycznej praktyce wykonawczej — zwłaszcza w Polsce, na Ukrainie i Litwie. Poruszane są w niej  zagadnienia struktury pieśni i melodii ludowych, stylów wykonawczych, dokumentacji folkloru (w tym fonograficznej). Rozpatrywane są wpływy tradycji Wołochów na kulturę muzyczną obszarów karpackich i zakarpackich, aktywność muzyczna przesiedleńców ze wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej, przejawy folkloru miejskiego. Poruszane są wątki biograficzne związane z Gustawem i Edwardem Gizewiuszami oraz Wołodymyrem Hoszowskim, kwestie nauczania w dziedzinie muzyki ludowej (w regionach górskich). Odrębne miejsce poświęcono poszukiwaniom źródeł folkloryzmu w muzyce tradycyjnej i ludowej od czasów staropolskich do współczesnych, jak również inspiracjom kompozytorów klasycznych i jazzmanów polską muzyką ludową różnych regionów kraju.

 • Wprowadzenie (ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI)
 • БОГДАН ЛУКАНЮК - Лінеарність в мелогенетичних студіях
 • WERONIKA GROZDEW-KOŁACIŃSKA - Barwa głosu jako kryterium konstruowania koncepcji stylu — do badań nad ludowym śpiewem tradycyjnym w Polsce
 • ІРИНА ДОВГАЛЮК - Передісторія фонографування народної музики у Галичині
 • GABRIELA GACEK - Nieznane nagrania muzyki przedwojennych polskich mieszkańców Galicji Wschodniej ze zbiorów archiwum Polskiego Radia we Wrocławiu
 • PIOTR DAHLIG - Do krajobrazu muzycznego Dolnego Śląska. Rodzina Przychodnych i Wesele tarnopolskie
 • ОЛЬГА КОЛОМИЄЦЬ - Музично-культурні перехрестя волохів на Закарпатті: до постановки питання (перші результати Міжнародного науко­вого проекту “Bajeschi (volokhi) in Transkarpatien”)
 • BOŻENA LEWANDOWSKA - Czy grają dziś kapele podwórkowe?
 • RIMANTAS SLIUŽINSKAS - Edward Gizewiusz (1798–1880) i Gustaw Gizewiusz (1810–1848) w etnologii litewskiej
 • ВОЛОДИМИР ПАСІЧНИК - До питання про взаємини та наукові контакти Володимира Гошовського
 • DOROTA MAJERCZYK - Rola Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce w przekazie tradycyjnego folkloru muzycznego
 • KATARZYNA SZYSZKA - Pokoleniowy przekaz ludowych tradycji muzycznych wśród górali śląskich na przykładzie Trójwsi Beskidzkiej
 • ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI - Do źródeł folkloryzmu w Polsce
 • WITOSŁAWA FRANKOWSKA - Muzyka inspirowana folklorem regionów
 • ZOFIA KOMUSZYNA - Inspiracje polskich jazzmanów rodzimym folklorem muzycznym
 • Spis ilustracji
 • Indeks nazwisk
 • Spis zawartości płyty DVD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter