Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя

Zbigniew Jerzy Przerembski (red.)
ISBN: 978-83-229-3513-2
Liczba stron: 248
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 45,00 PLN   

Książka Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia jest zbiorem artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej problematyce badawczej współczesnej etnomuzykologii, ale też folklorystycznej praktyce wykonawczej — zwłaszcza w Polsce, na Ukrainie i Litwie. Poruszane są w niej  zagadnienia struktury pieśni i melodii ludowych, stylów wykonawczych, dokumentacji folkloru (w tym fonograficznej). Rozpatrywane są wpływy tradycji Wołochów na kulturę muzyczną obszarów karpackich i zakarpackich, aktywność muzyczna przesiedleńców ze wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej, przejawy folkloru miejskiego. Poruszane są wątki biograficzne związane z Gustawem i Edwardem Gizewiuszami oraz Wołodymyrem Hoszowskim, kwestie nauczania w dziedzinie muzyki ludowej (w regionach górskich). Odrębne miejsce poświęcono poszukiwaniom źródeł folkloryzmu w muzyce tradycyjnej i ludowej od czasów staropolskich do współczesnych, jak również inspiracjom kompozytorów klasycznych i jazzmanów polską muzyką ludową różnych regionów kraju.

Wprowadzenie (ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI)
БОГДАН ЛУКАНЮК (Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка, Львів, Україна)Лінеарність в мелогенетичних студіях
WERONIKA GROZDEW-KOŁACIŃSKA (Instytut Sztuki PAN,Warszawa) Barwa głosu jako kryterium konstruowania koncepcji stylu — do badań nad ludowym śpiewem tradycyjnym w Polsce
ІРИНА ДОВГАЛЮК (Львівський національний університетім. Івана Франка, Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка, Львів, Україна) Передісторія фонографування народної музики у Галичині
GABRIELA GACEK (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) Nieznane nagrania muzyki przedwojennych polskich mieszkańców Galicji Wschodniej ze zbiorów archiwum Polskiego Radia we Wrocławiu
PIOTR DAHLIG (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Do krajobrazu muzycznego Dolnego Śląska. Rodzina Przychodnychi Wesele tarnopolskie
ОЛЬГА КОЛОМИЄЦЬ (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка, Львів, Україна)Музично-культурні перехрестя волохів на Закарпатті: до постановки питання (перші результати Міжнародного науко­вого проекту “Bajeschi (volokhi) in Transkarpatien”)
BOŻENA LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Czy grają dziś kapele podwórkowe?
RIMANTAS SLIUŽINSKAS (Uniwersytet Kłajpedzki, Kłajpeda, Litwa)
Edward Gizewiusz (1798–1880) i Gustaw Gizewiusz (1810–1848) w etnologii litewskiej
ВОЛОДИМИР ПАСІЧНИК (Львівський національнийуніверситет ім. Івана Франка, Львів, Україна)До питання про взаємини та наукові контакти Володимира Гошовського
DOROTA MAJERCZYK (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce, Chabówka) Rola Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce w przekazie tradycyjnego folkloru muzycznego
KATARZYNA SZYSZKA (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Pokoleniowy przekaz ludowych tradycji muzycznych wśród górali śląskich na przykładzie Trójwsi Beskidzkiej
ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI (Uniwersytet Wrocławski,Wrocław) Do źródeł folkloryzmu w Polsce
WITOSŁAWA FRANKOWSKA (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk) Muzyka inspirowana folklorem regionów
ZOFIA KOMUSZYNA (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Inspiracje polskich jazzmanów rodzimym folklorem muzycznym
Spis ilustracji
Indeks nazwisk
Spis zawartości płyty DVD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter