Probability and Mathematical Statistics vol. 36, fasc. 1, 2016

ISSN: 0208-4147
Liczba stron: 188
Rok wydania: 2016
Cena: 45,00 PLN   

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

P. Liu and L . J i, Extremes of chi-square processes with trend
G. D. Lin and J. Stoyanov, On the moment determinacy of products of
non-identically distributed random variables
I. Nourdin and R. Zintout, Cross-variation of Young integral with respect
to long-memory fractional Brownian motions
B. L. S. Prakasa Rao and M. Sreehari, On the order of approximation
in the random central limit theorem for m-dependent random variables
P. Galashin, Existence of a persistent hub in the convex preferential attachment
model .
P. Lorek and R. Szekli, Strong stationary duality for Möbius monotone Markov
chains: Examples
M. Bieniek, Sharp bounds for the bias of trimmed means of progressively censored
order statistics
A. Kovalevskii and E. Shatalin, A limit process for a sequence of
partial sums of residuals of a simple regression on order statistics with Markovmodulated
noise
H. Xu, M. Scheutzow, Y. Wang, and Z. Cui, On the structure of a class
of distributions obeying the principle of a single big jump
K. Szpojankowski, A constant regression characterization of the Marchenko–
Pastur law
A. Osękowski, Sharp inequalities for the Haar system and martingale transforms
B. H. Jasiulis-Gołdyn, Kendall random walks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter