Roczniki Biblioteczne LIX

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

“Roczniki Biblioteczne” LIX to kolejny numer czasopisma naukowego z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Zawiera teksty dotyczące m.in.: naukowego opracowania i katalogowania rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku (Maciej Matwijów); idei „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (Bożena Koredczuk) czy funkcji tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa (Małgorzata Dawidziak-Kładoczna). Publikację uzupełniają: przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa (Anna Zdanowicz) oraz recenzje z publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2012–2014.

I. ARTYKUŁY

 1. Dorota SIDOROWICZ-MULAK, Arkadiusz WAGNER, Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta
 2. Aneta FIRLEJ-BUZON, Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego
 3. Bożena KOREDCZUK, Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (1915–1969). Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?
 4. Elżbieta POKORZYŃSKA, Zofia Dębicka — introligatorka z warszawskiej elity
 5. Maciej MATWIJÓW, Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka
 6. Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA , O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

II. RECENZJE I PRZEGLĄDY

 1. Zapełnianie mapy Alticka — przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa (Anna Zdanowicz)
 2. Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012 (Michał Spandowski)
 3. Julian Wojtkowski bp, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012 (Maria Cubrzyńska-Leonarczyk)
 4. Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013 (Iwona Pietrzkiewicz)
 5. Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013 (Maciej Matwijów)
 6. Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2. Frankfurt am Main 2014 (Elżbieta Herden)
 7. Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014 (Agnieszka Fluda-Krokos)
 8. Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014 (Bożena Hojka)
 9. Kulturowa tożsamość książki. Pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław 2014 (Katarzyna Zimnoch)
 10. Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015 (Anita Has-Tokarz)

III. KRONIKA

 1. Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie. Konferencja naukowa, Kraków, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, 20–22 listopada 2014 roku (Fryderyk Rozen)
 2. Tempus libri 2014. Książka w przemianach czasów. Szóste międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium, Český Krumlov, 23–26 października 2014 roku (Krzysztof Walczak)
 3. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2014
 4. Publikacje nadesłane

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter