Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXVII

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 168
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Pierwszy tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” ukazał się osiemnaście lat temu, tj. w roku uchwalenia nowych kodeksów: kodeksu karnego, kodeksu karnego procesowego i kodeksu karnego wykonawczego. Oznacza to, że nasze czasopismo staje się pełnoletnie. Przekroczenie progu dorosłości to bardzo ważne wydarzenie, dla czasopisma naukowego to równie emocjonująca chwila. Nasza stała obecność w tym okresie to dawno przekroczone pół tysiąca opracowań, prawdziwe bogactwo autorów, wiele cytowań i realne uczestnictwo w debacie naukowej. Wskazane elementy to jednocześnie dobry początek tzw. wejścia w dorosłość. To swoiste wyzwanie na przyszłość i chęć powtórzenia dotychczasowych osiągnięć, a być może dalszy rozwój. Celem opracowań zebranych w tym tematycznym tomie jest próba odtworzenia części zmian, jakie wprowadza do naszego systemu karnego ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396). Wiele pytań i wątpliwości, jakie rodzą się w perspektywie tej nowelizacji, będzie zapewne przedmiotem naukowej dyskusji w najbliższym czasie.

  • Tomasz Kalisz, Słowo wstępne

Prawo karne materialne

  • Piotr Góralski, Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości
  • Rajnhardt Kokot, Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.
  • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego
  • Anna Płońska, Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

Prawo karne procesowe

  • Agnieszka Kania, Z problematyki umorzenia konsensualnego
  • Katarzyna Liżyńska, Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka                                  

Prawo karne wykonawcze

  • Tomasz Kalisz, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy —  Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Kamila Mrozek, Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter