Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 38, nr 1

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 84
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 22,00 PLN   

Zawarte w tomie 38.1 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) artykuły dotyczą m.in. przestępczości Romów na Słowacji (Jaromír Mlýnek), roli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w walce z przestępstwem handlu ludźmi (Jacek Dworzecki) czy filozofii prawa w Republice Białorusi (Barys Liapeshka). Joanna Sondel-Cedarmas snuje zaś refleksje wokół biografii Benita Mussoliniego autorstwa Emilia Gentilego.

Jaromír Mlýnek, Roma criminality in Slovakia. An introduction to the problem
Jacek Dworzecki, The role of the Ministry of Justice and Ministry of Internal Affairs in the fight against the crime of human trafficking in Poland
Libor Gašpierik, Policing in the Slovak Republic. The organization and current problems of police work
Barys Liapeshka, Философия права в Республике Беларусь: в поисках баланса
Joanna Sondel-Cedarmas, Czy Mussolini był butny? Refleksje wokół pewnej biografii Benita Mussoliniego


Jaromír Mlýnek, Roma criminality in Slovakia. An introduction to the problem
Jacek Dworzecki, The role of the Ministry of Justice and Ministry of Internal Affairs in the fight against the crime of human trafficking in Poland
Libor Gašpierik, Policing in the Slovak Republic. The organization and current problems of police work
Barys Liapeshka, The philosophy of law in the Belarussian Republic — in search of a balance
Joanna Sondel-Cedarmas, Was Mussolini arrogant? Reflections on a biography of Benito Mussolini

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter