Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016

Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Numer 20 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach, w tym dwóch w języku angielskim i dziesięciu w języku polskim, Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki publicznej, partii politycznych i wyborów oraz polskiego systemu politycznego. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z czterema recenzjami książek naukowych.

Polityka publiczna

 • MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, MONIKA KLIMOWICZ, ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Understanding the concepts of innovation in regional governance
 • AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities
 • DOROTA MOROŃ, Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce
 • MATEUSZ KĘPA, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków
 • MARTA CISEK, Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

Partie polityczne i wybory

 • RYSZARD RĘBOWSKI, O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach
 • KAMIL WEBER, Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno­-gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012 92
 • ADAM STARZYK, Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku

Polski system polityczny

 • KRZYSZTOF KASIANIUK, Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych
 • EWA GANOWICZ, Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej
 • MATEUSZ GAŁUSZKA, Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014
 • SEBASTIAN KUBAS, Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

Recenzje

 • GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens(Wojciech Ufel)
 • ANNE SPECKHARD, Talking to Terrorists. Understanding the Psycho-Social Motivations of Militant Jihadi Terrorists, Mass Hostage Takers, Suicide Bombers & ‘Martyrs’(Bartosz Bolechów)
 • KAROLINA KAWCZYŃSKA, Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze — symbol dialogu i wojny kultur (Małgorzata Łakota-Micker)
 • PAWEŁ ROJEK, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania (Olga Jastrzębska)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter