Studia Filmoznawcze 37. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym. Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані

Łarysa Briuchowecka, Sławomir Bobowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3529-3
Liczba stron: 276
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 33,00 PLN   

Ukraińcy i Polacy są od wieków sąsiadami. To sąsiedztwo było i nadal jest trudne. Czasem bardzo. Ale przecież oba narody są na nie skazane. Oba mają wiele do zyskania, jeśli będą trwały w wysiłkach mających na celu pojednanie i współpracę. I wiele do stracenia, jeśli potrzebę tych wysiłków zlekceważą. Tom trzydziesty siódmy „Studiów Filmoznawczych” stanowi efekt pragnienia jego redaktorów i autorów położenia małej cegiełki w budowaniu pojednania i zaufania między Ukraińcami i Polakami. Jego tematyka — wzajemne portretowanie się obu narodów w sztuce filmowej — jeszcze w żadnej publikacji polskojęzycznej czy ukraińskojęzycznej nie była podejmowana.

Paweł Kuligowski, Błękitne powidoki, błękitne przeczucia. Zamiast wprowadzenia

Павло Куліґовський, Блакитні відблиски, блакитні передчуття. Замість передмови
Лариса Брюховецька, Передмова
Łarysa Briuchowecka, Wprowadzenie
Лариса Брюховецька, Польща в українському кіно
Łarysa Briuchowecka, Polska w kinie ukraińskim
Sławomir Bobowski, Tematyka ukraińska w powojennym polskim filmie fabularnym do 1989
roku
Славомір Бобовський, Українська тематика у повоєнному польському ігровому кіно до
1989 року
Stanisław Liguziński, Helena porwana albo Relacje polsko-ukraińskie w Ogniem i mieczem
Jerzego Hoffmana
Станіслав Лігузінський, Гелена викрадена або Польсько-українські зв’язки у «Вогнем
і мечем» Єжи Гофмана
Piotr Czerkawski, Bliscy nieznajomi. Obraz Ukrainy w polskim kinie po 1989 roku
Пйотр Черкавський, Близькі незнайомці. Образ України в польському кіно після 1989
року

Paweł Kuligowski, Blue afterimages, blue intuitions. In lieu of an introduction
Павло Куліґовський, Блакитні відблиски, блакитні передчуття. Замість передмови
Лариса Брюховецька, Передмова
Łarysa Briuchowecka, Introduction
Лариса Брюховецька, Польща в українському кіно
Łarysa Briuchowecka, Poland in Ukrainian cinema
Sławomir Bobowski, Ukrainian themes in Polish cinema until 1989
Славомір Бобовський, Українська тематика у повоєнному польському ігровому кіно до
1989 року
Stanisław Liguziński, Kidnapped Helena, or Polish-Ukrainian relations in Jerzy Hoffman’s
With Fire and Sword
Станіслав Лігудзінський, Гелена викрадена або Польсько-українські зв’язки у «Вогнем
і мечем» Єжи Гофмана
Piotr Czerkawski, Close strangers. The image of Ukraine in Polish cinema after 1989
Пйотр Черкавський, Близькі незнайомці. Образ України в польському кіно після 1989
року

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter