Prace Kulturoznawcze XIX. Uczestnictwo, ruch, wspólnota

Magdalena Matysek-Imielińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3537-8
Liczba stron: 152
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Uczestnictwo w kulturze to nie monolog. W akcie uczestnictwa dochodzić musi do dialogu, do potencjalnej współpracy powstałej z wzajemnego porozumienia lub krytycznego oglądu. Zakładając różny stopień autorefleksji i krytyczności, partycypacja zmierza do rozpoznania pewnego oporu, przeszkody, jaką stawia rzeczywistość. To nie gładkie, rozproszone percypowanie świata, lecz napotykanie na niezgodę, poważne, odpowiedzialne traktowanie tego, kto (co) stoi po drugiej stronie dialogicznej wymiany.  A to rodzi potrzebę bezpośredniego działania, czynnego zaangażowania, aktywizmu.
Autorzy zaprezentowanych w 19 numerze „Prac Kulturoznawczych” artykułów pokazują Czytelnikowi różne rodzaje praktyk: artystyczne, polityczne, naukowe, podróżnicze. Łączy je, w różnym stopniu eksponowana, perspektywa performatywna. Dla każdego z Autorów bowiem istotny jest podmiot sprawczy oraz jego skłonności do myślenia krytycznego i choćby drobnego kwestionowania rzeczywistości, stawiając jej opór.  

Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie (M. Matysek-Imielińska)
Agata Skórzyńska, Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis
Michael S. Drake, Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration
Zoriana Rybczyńska, Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi
Blanka Brzozowska, Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?
Mirosław Kocur, Lemury na Madagaskarze. Ku performatyce posthumanistycznej
Adam Nobis, Uczestnictwo w globalnej ekumenie kulturowej?
Dorota Furtak-Masica, Przyczynek do poszukiwań performatyki we współczesnych praktykach politycznych
Jakub Walczyk, Od diagnoz kultury do diagnozy w kulturze
Archiwum
Antonio Gramsci, czyli socjologia w działaniu (Zygmunt Bauman)
Noty o autorach

Resistance breeding imagination. Introduction (M. Matysek-Imielińska)
Agata Skórzyńska, Is methodological activism in cultural studies possible? Participation in the perspective of the philosophy of praxis
Michael S. Drake, Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteratio
Zoriana Rybczyńska, Urban activism and changes in the recognition of culture. The foundation for urban research in Ukraine and Belarus
Blanka Brzozowska, Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?
Mirosław Kocur, Lemurs on Madagascar: Towards posthuman performance studies
Adam Nobis, Participation in a global cultural ecumene?
Dorota Furtak-Masica, Contribution on the study performance of contemporary political practices. Analysis of selected examples
Jakub Walczyk, From culture diagnosis to diagnosis in culture
Archive
Notes on the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter