Prace Literackie XLVIII

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym – znanym nie tylko w Polsce – wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 r. Założone zostały przez prof. Tadeusza Mikulskiego, następnie były redagowane przez prof. Bogdana Zakrzewskiego, później prof. Lesława Tatarowskiego i od 1999 r. przez prof. Mariana Ursela. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej, zarówno te intertekstualne i teoretyczne, jak i wpisujące się w proces historycznoliteracki. Na łamach pisma publikowali i publikują swe rozprawy badacze starszego pokolenia o znanych nazwiskach, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo poloniści, doktoranci.

 • RADOSŁAW RUSNAK, Senecjańska pieśń Quae vocat sedes habitanda captas? w przeróbce Łukasza Górnickiego
 • ANNA KOCHAN, Tekst literatury staropolskiej w świetle dawnej kultury prawnej. Glosa do komentarzy i wydań utworów staropolskich
 • PAWEŁ KACZYŃSKI, W szkole czy w domu? O modelach edukacji w powieści czasów stanisławowskich
 • AGNIESZKA OSIŃSKA, Bez przeciwieństw nie ma postępu. O dualistycznej wizji świata w Pieśniach Niewinności i Doświadczenia Williama Blake’a
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, Jeszcze raz o wątku erotycznym w Kole Sprawy Bożej
 • HENRYK GRADKOWSKI, Ojciec i syn w epistolografii Zygmunta Krasińskiego
 • MARIUSZ SZPILAREWICZ, Narodowe mity i powstańcze legendy w pojedynku z prawdą historyczną. Przyczynek do biografii pisarzy pokolenia polistopadowego
 • GRZEGORZ TOMICKI, „Marne są ludzkie nadzieje”. Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa jako świadectwo literatury na rozdrożu
 • AGNIESZKA KUNICZUK-TRZCINOWICZ, Złowrogi zamek w Szczytnie. Uwagi o wątkach gotyckich w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
 • KRZYSZTOF BILIŃSKI, Nieznane listy Stanisława Przybyszewskiego do Stefana Zweiga
 • MAGDALENA POMORSKA, Graal jako sacrum w twórczości Teodora Parnickiego
 • RAMONA SŁOBODZIAN, Oblicza metafory teatralnej – pochód przez stulecia (część I)
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter