Wrocławskie Studia Wschodnie 19 (2015)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 340
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

W kolejnym numerze czasopisma „Wrocławskie Studia Wschodnie” czytelnicy znajdą wiele interesujących materiałów na temat roli, jaką odegrali polscy zesłańcy w rozwoju Syberii, a także na temat losów narodów słowiańskich w okresie kryzysu bałkańskiego w drugiej połowie XIX wieku. Znajdują się tu również artykuły poświęcone między innymi Buriatom i ich kontaktom z Polakami, życiu społeczno-politycznemu Ukraińców na terytorium południowego Podlasia oraz  ludności żydowskiej osiadłej na roli w czasach carskiej Rosji i pierwszych latach Związku Radzieckiego. W 2016 roku przypada siedemdziesiąta piąta rocznica kaźni profesorów lwowskich, dlatego też redakcja „Wrocławskich Studiów Wschodnich”, będących rocznikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ośrodka Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Instytutem Historii Nauki PAN rozpoczyna druk esejów biograficznych mających ożywić pamięć o rozstrzelanych wówczas profesorach. W niniejszym numerze znajdują się dwa eseje o życiu i działalności zamordowanych profesorów: Kazimierza Bartla i Stanisława Pilata

Artykuły

 • Jewgienij Siemionow, Rola polskich zesłańców politycznych w rozwoju hotelarstwa Zabajkala w drugiej połowie XIX wieku
 • Franciszek Nowiński, Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875–1878
 • Igor Kriuczkow, Кавказ в мировой экономической системе в последней трети XIX–начале XX века
 • Tomasz Dudek, Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911–1913
 • Oksana Polanskaja, Julian Talko-Hryncewicz (1850–1936) — badacz ludów mongolskich Azji Wewnętrznej
 • Ewa Kowalska, Przed Birobidżanem. Losy ludności żydowskiej osiadłej na roli w Rosji carskiej oraz w pierwszych latach Związku Radzieckiego
 • Rafał Leszczyński, Wpływy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego na terenie województwa tarnopolskiego w świetle kampanii wyborczych i wyników wyborów parlamentarnych w latach 1928 i 1930
 • Jurij Perga, Суспільно-політичне життя українців на території Холмщини іПівден­ного Підляшшя 1935–1939 рр. .155
 • Michał Głuszkowski, Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii

Miscellanea

 • Irina Nikulina, Источники по истории польской политической ссылки на Алтай вXIX в. (20-е–первая половина 90-х гг.)
 • Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, O listach i pamiętnikach polskich autorów z Ziem Zabranych z lat 1795–1918 w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie
 • Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, Kaźń profesorów lwowskich
 • Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik,  Страта львівських професорів
 • Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, The massacre of the Lviv professors
 • Zbigniew Wójcik, Stanisław Pilat (1881–1941) — technolog naftowy z Politechniki Lwowskiej
 • Roman Duda, Kazimierz Bartel (1882–1941)

Recenzje

 • Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 (Małgorzata Dziura)
 • Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości (Ewelina Zawielak)
 • Andrzej Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny (Barbara Noworolska)
 • Karina Gaibulina, Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii. Pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim” (Małgorzata Król)
 • Lucjan Jurkiewicz, Opis podróży i pobytu na Sachalinie (Franciszek M. Rosiński)
 • Eżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie… (Anna Fastnacht-Stupnicka)
 • Anna Fastnacht-Stupnicka, Saga wrocławska. 74 opowieści rodzinne (Dorota Skotarczak, Grzegorz Pełczyński)
 • Marek Koprowski, Inna Ukraina: Zakarpacie — tu się zaczyna i kończy Europa (Tomasz Dudek)
 • Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (Tomasz Dudek)
 • Na szlakach zgody: rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939 (Na šlȃhu do zlagodi: virazniki pol’s’ko-ukraїns’kogo porozumìnnȃ 1918–1939) (Paweł Fiktus)
 • Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII–начале XX века в вoсприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сборник научных трудов (Zbigniew Opacki)

Kronika

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Польские ссыльные в Си-бири во второй половине XVIII–начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири”, Omsk 25–27 maja 2015 (Jacek Legieć)
 • Ludoznawcy ponownie we Lwowie! (Agnieszka Szepetiuk-Barańska)
 • 25 lat irkuckiego „Ogniwa” (Adam Czesław Dobroński)

In memoriam

 • Wspomnienie o Profesorze Bolesławie Szostakowiczu (1945–2015) (Elżbieta Kamińska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter