Prawo CCCXX

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Numer CCCXX „Prawa” zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, gospodarczego, medycznego, karnego, prawa pracy oraz rozważania z zakresu teorii prawa. Na szczególną uwagę zasługują rozważania dotyczące sądownictwa administracyjnego. Trzy artykuły poruszają temat instytucji samokontroli  sądu administracyjnego w ramach skargi kasacyjnej, kompetencje sądów administracyjnych do wydawania wyroków merytorycznych oraz rolę sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym. Interesujące są rozważania na temat charakteru umowy o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oraz ulg w zapłacie kar pieniężnych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Numer zamyka artykuł z zakresu prawa medycznego, analizujący sposób zachowania się pacjenta jako przyczynę uzasadniającą odmowę leczenia.

 • JOLANTA BEHR, Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia
 • RADOSŁAW BULEJAK, Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia
 • AGNIESZKA KANIA, Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego
 • WITOLD MAŁECKI, Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego
 • EWA MATLOCHOVÁ, Dostosowanie prawa wewnętrznego w Republice Czeskiej do unijnych wymogów antydyskryminacyjnych na przykładzie prawa pracy
 • JOANNA NOWAK, Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando
 • EWA PIERZCHAŁA, Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • JOANNA SIEKIERA, Rola sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym
 • MICHAŁ STAWIŃSKI, Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów .
 • KAROL SZCZUREK, Artykuł 145a § 1 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa do wydania wyroku przesądzającego merytorycznie o sposobie rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy administracyjnej
 • MAŁGORZATA SZYMAŃSKA, Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu
 • KATARZYNA MARIA ZOŃ, Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter