Logika 24. Pragmatyczno-ontologiczne aspekty pojęcia prawdy. Esej z logiki filozoficznej

Marek Magdziak
ISSN: 2657-4470
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Niniejszy esej podsumowuje kilkuletnie badania nad pojęciem prawdy, prowadzone przez autora w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania te ograniczały się jednak do jednego tylko wymiaru tej niezwykle złożonej i rozległej problematyki. Chodziło w nich o pragmatyczno-logiczne aspekty pojęcia prawdy. Analiza pojęcia prawdy może bowiem przebiegać na trzech różnych, choć powiązanych ze sobą płaszczyznach. Mianowicie na płaszczyźnie pragmatycznej, semantycznej oraz ontologicznej.Przy czym ta pierwsza perspektywa jest, jak się wydaje, najogólniejsza, choć i wyniki, jakie pozwala uzyskać, są najmniej spektakularne.

Wyjaśnijmy to bliżej. Otóż analiza pojęcia prawdy prowadzi bezpośrednio do triady, którą tworzą:

 1. Wypowiedź lub przekonanie (obiekty te będziemy utożsamiać ze względu na ich rolę nośników prawdy), czyli to, co jest potencjalnym nośnikiem prawdy;
 2. Zawartość czy też treść logiczna tejże wypowiedzi lub przekonania;
 3. Rzeczyvvistość czy też okoliczności, które aktualnie mają miejsce.

Wypowiedź  może być bowiem (lub nie być) prawdziwa w określonych okolicznościach ze względu na swą zawartość logiczną.

Praca habilitacyjna profesora Marka Magdziaka.

 • Przedmowa
 • Wstęp

Rozdział 1. Modalna logika oznajmiania

 1. Podstawowe założenia modalnej logiki oznajmiania
 2. Język
 3. Tezy
 4. Ustalenia terminologiczne
 5. Kilka wniosków

Rozdział 2. Modalna logika oznajmiania, semantyka

 1. Semantyka
 2. Struktury modelowe i modele
 3. Spełnianie i obowiązywanie w modelu
 4. Tautologie modalnej logiki oznajmiania

Rozdział 3. Pojęcie prawdy i pojęcie fałszu

 1. Pojęcie prawdy
 2. Absolutne pojęcie prawdy
 3. Absolutne pojęcie fałszu
 4. Paradoks kłamcy

Rozdział 4. Cząstkowe pojęcia prawdy i fałszu

 1. Podejście cząstkowe do pojęć prawdy i fałszu
 2. Definicje cząstkowych pojęć prawdy
 3. Cząstkowe określenie warunków poprawności merytorycznej
 4. Wypowiedzi relewantne
 5. Definicje cząstkowych pojęć fałszu
 6. Paradoks kłamcy

Rozdział 5. Warunkowe pojęcia prawdy i fałszu

 1. Warunkowe określenie pojęć prawdy i fałszu
 2. Definicje warunkowych pojęć prawdy
 3. Warunkowe określenie warunków poprawności merytorycznej
 4. Wypowiedzi relewantne
 5. Warunkowe definicje fałszu
 6. Paradoks kłamcy

Rozdział 6. Konteksty sytuacyjne

 1. Kontekstowo-sytuacyjna zależność wypowiedzi
 2. Rozważania wstępne
 3. Stany rzeczy i konteksty sytuacyjne wyznaczone przez stany rzeczy
 4. Sytuacyjna wersja definicji pojęcia prawdy; wypowiedź kłamcy
 5. Sytuacyjne wersje definicji pojęcia fałszu; wypowiedzi kłamcy
 6. Sytuacyjna analiza paradoksu kłamcy

Rozdział 7. Wypowiedzi samoodnośne i paradoks kłamcy

 1. Paradoks kłamcy
 2. Języki sformalizowane
 3. Teorie w językach sformalizowanych
 4. Wyrażenia samoodnośne
 5. Formuły samoodnośne, wypowiedzi samoodnośne i paradoks kłamcy

Literatura cytowana
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter