Przewodnicy — mistyfikatorzy — heretycy. Studia z antropologii komunikacji i mediów

Aleksander Woźny
ISBN: 978-83-229-3546-0
Liczba stron: 296
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Najnowsza książka Aleksandra Woźnego o ujawnianych na wielu poziomach i w różnych kontekstach komunikacyjnych przewodnikach, mistyfikatorach i heretykach wpisuje się w nurt studiów z zakresu antropologii komunikacji i mediów. Autor przyjmuje rolę antropologa przeszukującego historię mediów w Polsce po 1989 roku, prezentuje własne interdyscyplinarne podejście do serwisów informacyjnych, do scenariuszy kultury kształtujących uzdrowiskowo-turystyczne style życia, w końcu do interpretacji kulturowych i medialnych biografii — Michała Bachtina i własnego prapradziadka — Ferdynanda Nehringa, którą umieszcza między pamięcią zbiorową i indywidualną, w relacji z bliskimi. W tej publikacji przywołuje też ustalenia zawarte w książce o mediach, kryzysach i ewentach Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Formułowane w niej tezy poddaje swoistej próbie czasu, a zarazem rozwija zarysowane tam wątki.

Wprowadzenie

Rozdział I. Przewodnicy, oszuści, mistyfikatorzy. Antropologia serwisowych
porządków rzeczy
Rozdział II. Nie-miejsca i bez-czas codziennej niecodzienności telewizyjnych
serwisów informacyjnych, ale też o potrzebie przewodnika
i o narracjach zapewniających utrzymanie zdobytych terytoriów
Rozdział III. Serwisowe trejlery — niedostrzeżona (przez badaczy) struktura
„Wiadomości”. Z dziejów (najnowszych) programów informacyjnych
w telewizji publicznej
Rozdział IV. Kultura, technologia i autopromocja w mediach — ujęcie alternatywne.
Na przykładzie serwisów telewizyjnych
Rozdział V. Dokąd zmierzasz, serwisie telewizji publicznej? O tendencjach
rozwojowych i zagrożeniach „Wiadomości”
Rozdział VI. Z antropologii prasy lokalnej — w świecie pierwszych w III RP
wyborów samorządowych
Rozdział VII. Sprostowanie — prasowe strategie oswajania obcości
Rozdział VIII. Co robi władza w „Gazecie Wyborczej”, czyli z problematyki
lokalnej widoczności medialnej
Rozdział IX. Uzdrowiskowe strategie i taktyki, czyli w świecie żelaznych
reguł i subtelnego oporu
Rozdział X. Uzdrowiskowy produkt turystyczny jako przemysł kultury
Rozdział XI. Zdarzało się rękę przytrzymywać. Kanonizacja życia i twórczości
Michała Bachtina
Rozdział XII. Nehring — horyzonty pamięci


Nota biograficzna


Bibliografia


Summary


Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter