Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana

Mateusz Świetlicki
ISBN: 978-83-229-3555-2
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Wyłaniający się z książki Mateusza Świetlickiego obraz Żadanowskich chłopców i mężczyzn świadczy o skomplikowanym procesie kształtowania się męskości w trudnym okresie transformacji ustrojowej. Wychowywani na radzieckich ideałach głęboko zakorzenionych wśród przedstawicieli starszych pokoleń, bohaterowie autora Woroszyłowgradu zostają otoczeni przez globalizującą popkulturę, co coraz silniej wpływa na ich relacje z rodzicami i kreację własnej tożsamości. Przyjęcie perspektywy badawczej pro-feministycznych men and masculinities studies i uczynienie przedmiotem badań dyskursu maskulinistycznego w prozie Serhija Żadana pozwoliło autorowi przedstawić przykładową rolę mężczyzny w okresie transformacji systemowej ostatnich dwudziestu pięciu lat oraz pokazać, jak stopniowo następuje związana z przełomem pokoleniowym dekonstrukcja hegemonialnego modelu męskości. Mimo iż trudno potraktować prozę Żadana jako kompletne kompendium wiedzy na temat stanu ukraińskiej męskości, jej obrazy zawarte w twórczości autora Depeche Mode, jak również reprezentacje relacji damsko-męskich oraz tych między samymi mężczyznami, stanowią dobrą literacką reprezentację zmian zachodzących obecnie na Ukrainie.

Wstęp. „Od czasu do czasu zastanawiamy się, kim są prawdziwi mężczyźni…”
1. Serhij Żadan a współczesna literatura ukraińska
2. Miejsce twóczości Serhija Żadana w ukrainistycznym dyskursie naukowym
3. Men & masculinities studies oraz gender studies w literaturoznawstwie ukrainistycznym
4. Metodologia badań i plan pracy
Rozdział 1. Men & masculinities studies. Przegląd stanu badań
1. Men studies: od psychoanalizy do queer studies
1.1. Psychoanaliza
1.2. Antropologia i socjologia: etnografia i płeć kulturowa
1.3. Feminizm: konstrukt kobiecości — patriarchat
1.4. Poststrukturalizm: władza — wiedza — dyskurs
1.5. Queer: performatywność i perspektywa marginesów
2. Men’s studies
2.1. Rodowód anglo-amerykańskich studiów nad męskością
2.2. Wspłczesne men and masculinities studies
3. Polskie, ukraińskie i rosyjskie badania nad męskością
3.1. Polska
3.2. Rosja
3.3. Ukraina
4. Podsumowanie
Rozdział 2. „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” Transformacja ukraińskiej męskości hegemonialnej w prozie
Serhija Żadana
1. Polityka płciowa w ZSRR
2. Hegemonialny model radzieckiej męskości
3. Role płciowe po upadku ZSRR
4. Ukraińscy mężczyźni i męskość po upadku komunizmu
4.1. Symboliczna męskość hegemonialna
4.2. Obraz ukraińskich mężczyzn
5. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Przypadek prozy Serhija Żadana
5.1. Męskie dorastanie
5.1.1. Młodzież i kategoria nastolatka
5.1.2. Młodzi buntownicy w powieści Depeche Mode
5.1.3. Zerwanie z syndromem wiecznego chłopca: Anarchy in the UKR i Woroszyłowgrad
5.1.4. Podsumowanie
5.2. Męskość: przemoc, podejmowanie ryzyka i ukrywanie emocji
5.2.1. Związek między męskością a przemocą
5.2.2. Męskość, przemoc i instytucje państwowe
5.2.2.1. Milicja
5.2.3. Sport i poczucie męskiej wspónoty: przemoc i piłka nożna
5.2.3.1. Kibice i chuligani, czyli młodzieżowa fascynacja futbolem
5.2.3.2. Sportowe wzory męskości
5.2.3.3. Futbol źrółem męskości w Woroszyłowgradzie
5.3. Być mężczyzną, czyli nie być zniewieściałym
5.3.1. Ukraińska homofobia
5.3.2. Homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana
5.3.2.1. Homoseksualiści w prozie Żadana
5.3.2.2. Dyskredytacja męskości poprzez dyskurs homofobiczny
5.3.3. Podsumowanie
Rozdział 3. „A kiedy dojdzie do wojny między płciami, kto wowczas pozostanie…?” Relacje między mężczyznami a kobietami w prozie Serhija Żadana
1. Nieobecne matki i matczyne kochanki
2. Podlotki
3. Prostytutki
4. Lesbijki
5. Partnerstwo?
6. Podsumowanie
Zakończenie. Męskość jako projekt
Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter