Język a Kultura 26. Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana

Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 368
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 36,00 PLN   

Kolejny, 26 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” został poświęcony zagadnieniom związanym z ciągłością i trwaniem zachowań językowych, które pozostają w związku z kulturą. Zebrane w tomie artykuły przynoszą analizę różnego rodzaju mechanizmów  uzupełniania utrwalonych i uznawanych za tradycyjne w danym społeczeństwie zachowań o nowe elementy. Szczególnie chodzi o wpływ  niezakorzenionych jeszcze w tradycji realiów społeczno-kulturowych na zachowania werbalne i niewerbalne jednostek i grup społecznych. Autorzy tomu skupiają swoją uwagę m.in. na innowacjach w zakresie grzeczności językowej młodych Polaków, opisują wpływ nowych zjawisk społeczno-kulturowych na różne typy dyskursu (zwłaszcza jeżeli chodzi o język polityki i mediów), podejmują dyskusję nad uwzględnianiem aspektu socjokulturowego w nauczaniu języków obcych (na przykładzie dydaktyki języka polskiego i angielskiego), a także poruszają problem znaczenia rekonstrukcji kultury w procesie rewitalizacji języków.


 • Wstęp
 • MAŁGORZATA MARCJANIK Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń
 • PIOTR GARNCAREK, Zmiany wizerunkowe mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej
 • DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy
 • MAREK KOCHAN, Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów
 • JOANNA SMÓL, Wartościowanie w poradnictwie kulinarnym w świetle przeobrażeń społecznych drugiej połowy XX wieku
 • KRYSTYNA DATA, Kulturowe uwarunkowania nazw ulic — tradycja i zmiana
 • AGNIESZKA PIELA, Dawne znaczenia wyrazów nie giną bez śladu
 • ANITA PAWŁOWSKA, Wpływ zmian społecznych i kulturowych na etykietę językową początków doby nowopolskiej
 • JERZY BINIEWICZ, Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym
 • MARCIN POPRAWA, Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie
 • LESŁAW CIRKO, Między minoderią a ludyzmem: rozważania o kulturze recenzji naukowych
 • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Zagajenia marszałka sejmu — ewolucja wzorca gatunkowego (od XVI wieku do dziś)
 • ELŻBIETA SĘKOWSKA, Orędzie prezydenckie w komunikacji publicznej — konwencja i/lub oryginalność a kontekst polityczny
 • MARTA ŚLEZIAK, Specyfika dolnośląskich druków ulotnych z lat 1945–1948 w kontekście tradycji wydawnictw efemerycznych
 • PATRYCJA PELC, O wyższości teraźniejszości nad przeszłością — albo na odwrót. Retoryczne sposoby hiperbolizacji medialnej dwu kategorii
 • MONIKA GRZELKA, AGNIESZKA KULA, Rewolucja czy ewolucja? Przemiany polskiego newsa telewizyjnego
 • BEATA GROCHALA, Nowy — stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych
 • EWA MASŁOWSKA, Dobre słowo jako tekst magiczny. Życzenie — pozdrowienie — błogosławieństwo
 • JULIA LEGOMSKA, Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki — ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek
 • HALINA ZGÓŁKOWA, IZABELA MATUSZEWSKA, Będę singielką jak moja mama, czyli o cywilizacyjnych zmianach w języku dzieci w wieku przedszkolnym
 • MAŁGORZATA PACHOWICZ, Czyś ty z księżyca spadł? O wyrażaniu zdziwienia w języku uczniów
 • AGNIESZKA SIERADZKA-MRUK, Radość w nabożeństwie drogi krzyżowej w kontekście przemian językowych i kulturowych
 • ANETA WYSOCKA, O kilku innowacyjnych sposobach językowego ujęcia relacji homoanimal w mowie współczesnych miłośników zwierząt
 • JERZY KOWALEWSKI, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych a praktyka glottodydaktyczna w perspektywie normy socjokulturowej
 • AGNIESZKA SZCZEPANIAK, Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego
 • ZUZANNA BUŁAT-SILVA, Śpiące języki, czyli słów kilka o sytuacji językowej rdzennych mieszkańców Australii (na przykładzie języka gamilaraay z Nowej Południowej Walii)
 • HANNA MAKURAT, Uwarunkowane kulturowo zmiany językowe w kaszubskim przekładzie Bajki o rybaku i rybce Aleksandra Siergiejewicza Puszkina
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter