Wrocławskie Studia Politologiczne 21/2016

Iwona Macek, Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Numer 21 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczny. Tom, przygotowany pod redakcją Iwony Macek i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W jedenastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach myśli politycznej, polityki społecznej oraz polityki publicznej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów, lecz także naukowe rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i historycznych. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.


Myśl polityczna

 • MACIEJ BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego
 • MAREK REWIZORSKI, Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego
 • PIOTR BUKOWCZYK, Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934
 • BARTOSZ SMOLIK, Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej — próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”

Polityka społeczna

 • DOROTA MOROŃ, MONIKA KLIMOWICZ, Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych
 • KRZYSZTOF SALA, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce

Polityka publiczna

 • ALICJA LISOWSKA, AGNIESZKA FLORCZAK, Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • BOGUSŁAW KOTARBA, Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej
 • BEATA SPRINGER, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną
 • PAWEŁ NOWAK, Rola instytucji państwowych w realizacji polityki konsumenckiej w Polsce
 • TOMASZ CZAPIEWSKI, Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce

Recenzje

 • MARZENA GIEDROJĆ, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989–2011) (Amadeusz Urbanik)
 • MARIAN GUZEK, Doktryny ustrojowe od liberalizmu do libertarianizmu (Wojciech Szabaciuk)
 • ANDREW CHADWICK, The Hybrid media system. Politics and power (Jacek Nożewski)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter