Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego

Jan Kolasa (red.)
ISBN: 978-83-229-3468-5
Liczba stron: 388
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

Książka podejmuje próbę ustalenia istoty źródła prawa międzynarodowego na przykładzie zasad ogólnych, orzecznictwa sądów międzynarodowych, aktów jednostronnych państw i organizacji międzynarodowych, prawa wewnętrznego państw i doktryny prawa międzynarodowego. Zostały one potraktowane jako nietypowe źródła prawa międzynarodowego. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że konsensualne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego jest nadal uzasadnieniem dominującym. Niemniej jednak systemowe uporządkowanie prawa międzynarodowego otwiera pole do rozwijania dodatkowych, uzupełniających uzasadnień.

Przedmowa (Jan Kolasa)  
Jan Kolasa, Charakter prawny aktu unilateralnego państwa  
Bartłomiej Krzan, Akty jednostronne organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego
Artur Kozłowski, Istota zasad ogólnych prawa i orzeczeń sądów międzynarodowych jako źródła prawa międzynarodowego  
Barbara Mielnik, Prawo wewnętrzne jako źródło prawa międzynarodowego
Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Doktryna jako źródło prawa międzynarodowego
Zakończenie (Jan Kolasa)  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter