Slavica Wratislaviensia CLXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Marcin Borowski, Miłosz Bukwalt, Ewa Komisaruk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz, Richard Změlík (red.)
ISBN: 978-83-229-3548-4
Liczba stron: 816
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 75,00 PLN   

Starość to temat przewodni najnowszego numeru czasopisma „Slavica Wratislaviensia”. W sferze zainteresowania autorów poszczególnych tekstów znalazły się literackie rozważania o starości, jej projekcje i wyobrażenia ujęte w wielu aspektach: od egzystencjalnego, kulturowego, ideologicznego i politycznego, po społeczny. Kilkudziesięciu slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych przedstawiło analizy utworów, których dominantami tematycznymi są myśli o sensie życia i śmierci, doświadczenie przemijania i starości, jej jednostkowe i pokoleniowe doznawanie, konflikt młodości i starości. Koncept „starość”, starość jako kod kulturowy, doświadczenie starości w obliczu współczesnych dylematów egzystencjalnych, ideologiczne kody postrzegania starości, starość jako (anty)fenomen społeczno-kulturowy, patriotyczno-narodowy charakter starości w ideologii i literaturze to zaledwie kilka przykładów zagadnień podjętych w publikowanych tekstach. Różnorodność gatunkowa wybieranych do analizy utworów oraz suma rozmaitych ujęć tematu pozwalają na wielostronny ogląd problemu i zaakcentowanie jego ponadczasowości.

Zamiast wstępu
Tadeusz Klimowicz, Młodości pamięci męski esej żałobny w tonacji b-moll
Literatury Słowiańszczyzny Wschodniej
Literatura i kultura rosyjska
Jelena Olesina, Фольклорный образ старости как культурный код
Nina Osipowa, „Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантиче­ская трансформация модели в русской волшебной сказке
Magdalena Dąbrowska, Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina
Jelena Dziuba, Восприятие старости и изображение персонажа-старика из XVIII века в русской литературе
Tatiana Carkowa, Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?
Irina E. Prokhorova, „В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского
Daria Ambroziak, Portret staruszki w rosyjskiej memuarystyce kobiecej XIX wieku
Ałła Szełajewa, „Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия…” (концепт „старость” в хронике Николая Лескова Захудалый род и романе Юзефа Игнация Крашевского Графиня Козель)
Jewgienij Nikolski, Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева
Maria Mikhailova, Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости
Wiaczesław Kryłow, Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина
Nel Bielniak, Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Marina Romanienkowa, Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и по-этика
Aurelia Kotkiewicz, „Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Franciszek Apanowicz, Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń
Maria Giej, Тема старости в романе Гайто Газданова Ночные дороги
Olga Sazontchik, Булат Окуджава, Мне не нравится мой силуэт…, или несколько размышлений о вкусе поэта
Anna Boginskaya, Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицкий, Хроника любовных происшествий; Виктор Астафьев, Пастух и пастушка)
Olga Stukałowa, „Походкой щеголеватого пророка…” Образы стариков в эпосе Фазиля Искандера Сандро из Чегема
Ilaria Remonato, Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина
Marcin Maksymilian Borowski, Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)  
Aleksandra Urban-Podolan, Лики старости в рассказах Наталии Толстой
Ludmiła Szewczenko, К вопросу о типологии образов героинь „в возрасте” в современной „женской прозе”
Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl Koniec wieku)
Katarzyna Arciszewska, Wampiryczna alternatywa starości w powieści Julii Nabokowej VIP znaczy wampir
Beata Waligórska-Olejniczak, O doświadczeniu starości w kontekście współczesnych dylematów egzystencjalnych. Film Elena Andrieja Zwiagincewa
Literatura ukraińska i białoruska
Walentyna Sobol, Григорій Сковорода та його переклад із книг римського сенатора Марка Туллія Цицерона Cato Maior de senectute
Alicja Nowak, Starość nie tylko latami mierzona w ruskiej literaturze żałobnej (XVII wiek)
Irena Betko, Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня
Halyna Chomenko, Altarity/alterity смерті старої людини в українській літературі періоду „смерті молодих”
Beata Siwek, Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach Końcówka Samuela Becketta i Wieczór Alaksieja Dudaraua
Anna Horniatko-Szumiłowicz, Мотиви старості в творчостi Василя Симоненка (нарис проблематики)
Albert Nowacki, Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? Namir! Lubka Deresza
Anna Ursulenko, Czy naród jest jak wino — im starszy tym lepszy? (Od)tworzenie genealogii narodu a strategie narodotwórcze
Literatury Słowiańszczyzny Zachodniej
Klaudia Koczur-Lejk, Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego Třinácte tabulí věku lidského
Jana Kolářová, Obraz stáří vmoralitách raného novověku
Filip Krajník, „Nejstarší nejvíc nes’”: stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech
Zuzana Urválková, Stáří jako zrcadlo zmařených iluzí v próze Karla Václava Raise Když se připozdívá
Dagmar Mocná, Lyrický zápisník stárnoucího muže. Prosté motivy Jana Nerudy
Anna Gawarecka, Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej (przypadek Karla Václava Raisa)
Jana Vrajová, Proměna literární reprezentace stáří skrze postavu staré ženy v povídkové tvorbě autorů 80. a 90. let 19. století
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej — „chłop na wycugu” jako typ literacki
Anna Zura, Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta (Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem)
Aleksandra Pająk, Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa Vévodkyně a kuchařka
Iva Málková, Motivy a témata stáří a smrti vbásnickém a prozaickém díle Františka Hrubína
Anna Maria Skibska, Dyskretna apologia starości w twórczości Milana Kundery
Filip Komberec, Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let
Martina Salhiová, Stárnou pohádkové bytosti v současné české literární tvorbě pro děti a mládež?
Tomasz Derlatka, Starość-ostatniość. Literackie realizacje Aleksandra Majkowskiego (Żëcé i przigodë Remusa), Bena Budara (Da sym ja ta poslednja) oraz Petre M. Andreevskiego (Последните селани)
Dorota Żygadło-Czopnik, Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy
Jakub Češka, Literatura a stáří
Igor Fic, Motivy stáří a smrti vpozdním díle Violy Fischerové
Miron Pukan, Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)  
Matija Ivačić, Smrt voli poeziju (a ne voli starost)? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”  
Literatury Słowiańszczyzny Południowej
Oksana Mykytenko, Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена
Izabela Lis-Wielgosz, Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej
Wojciech Jóźwiak, Patriotyczno-narodowy aspekt starości w ideologii i literaturze bułgarskiego odrodzenia narodowego
Dorota Gołek-Sepetliewa, Doświadczenie przemijania i starości w twórczości Wiktora Paskowa i Stanisława Stratiewa  
Milica Jakóbiec-Semkowowa, Poetyckie rozważania o starości ręką kobiecą spisane. Desanka — Urszula — Elisaweta
Anna Modelska-Kwaśniowska, Czy starość ma płeć, czyli obraz zmierzchu życia w utworze Mešy Selimovicia Ostrvo
Persida Lazarević Di Giacomo, Svetlana Šeatović, Staro sunce iliti senilia pekiciana
Magdalena Ślawska, Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia
Ewa Stawczyk, Piękno starości. Poetycki obraz przemijania w prozie Gorana Petrovicia
Marta Chaszczewicz-Rydel, O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)
Sabina Giergiel, Andreasa Bana ucieczka ze świata (Belladonna Dašy Drndić i O starzeniu się Jeana Améry’ego)
Ewa Szperlik, Staruszka w skąpym bikini albo „strach przed Babą Jagą” w utworze Dubravki Ugrešić Życie jest bajką   

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter