Studia Linguistica XXXV

Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek, Sven Grawunder, Cordula Schwarze (red.)
ISSN: 0137-1169
Liczba stron: 260
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   

Zeszyt XXXV „Studia Linguistica” zawiera dwanaście artykułów omawiających różne tematy związane z językoznawstwem stosowanym, językoznawstwem korpusowym, analizą dyskursu, retoryką i fonetyką. Wszystkie artykuły opublikowano w języku niemieckim, każdy zawiera streszczenie w języku angielskim. Przyczynek Iwony Bartoszewicz przybliża wzajemne relacje między retoryką i językoznawstwem i nakreśla ważne ramy teoretyczne, które zarazem tworzą punkt wyjścia analiz empirycznych, prezentowanych w dalszych artykułach. Daniel Pfurtscheller i Maria Stopfner analizują język debaty publicznej, m.in. politycznej. Punktem wyjścia dla obojga autorów są definicje perswazyjne. Trzy inne artykuły, Birte Arendt, Judith Kreuz i Very Mundwiler oraz Ines Bose i Kati Hannken-Illjes, dotyczą zagadnień sztuki przekonywania do własnych racji oraz umiejętności argumentacji obserwowanych podczas zabaw dzieci z różnych grup wiekowych. Badania oparte są na danych, m.in. na nagraniach video. Ograniczoną możliwością tworzenia relacji z publicznością lub uczestniczenia w interakcjach społecznych zajmują się Ingmar Rothe (autor wybrał do badania muzeum jako nietypową przestrzeń do interakcji społecznych) i Lars-Robin Schulz (autor wybrał mszę jako sytuację umożliwiającą ciekawe zbadanie relacji z publicznością i możliwości kształtowania ich poglądów, wpływania na ich poglądy). W czterech kolejnych artykułach, Corduli Meissner/Franziski Wallner, Beaty Grzeszczakowej-Pawlikowskiej, Marty Rogozińskiej, Artura Tworka, uwypuklone zostały różne aspekty komunikacji naukowej, w tym komunikacji uniwersyteckiej, np. kompetencja retoryczna wśród polskich studentów studiujących niemiecki jako język obcy (Grzeszczakowa-Pawlikowska), analiza korpusowa języka naukowego oparta na referatach konferencyjnych wygłaszanych w języku niemieckim (Rogozińska), analiza kolokacji Bild zeichnen w komunikacji naukowej (Meissner/Wallner), akcent prozodyczny w mówionym języku naukowym i jego funkcja retoryczna, wzmacniająca (Tworek), jest to studium porównawcze, niemiecko-polskie.          

SVEN GRAWUNDER, CORDULA SCHWARZE, ARTUR TWOREK, Rhetorik – Persuasion – Phonetik: Zur Einführung
IWONA BARTOSZEWICZ, Linguistik und Rhetorik. Berührungspunkte
DANIEL PFURTSCHELLER, Persuasives Handeln: objektbezogen, multimodal, massenmedial. Gebrauch der „Taferln“ in österreichischen TV-Wahldebatten
MARIA STOPFNER, (De-)Konstruktion von Glaubwürdigkeit in Online-Debatten
BIRTE ARENDT, Topik bei argumentierenden Kindern? – Empirische Tragfähigkeit eines rhetorischen Konzepts
JUDITH KREUZ, VERA MUNDWILER, „verbAndskasten !MÜS!sen wir haben“. Zum argumentativen Potenzial von Prosodie am Beispiel von Einigungsdiskussionen bei Grundschulkindern
INES BOSE, KATI HANNKEN-ILLJES, Wie Vorschulkinder Geltung etablieren
INGMAR ROTHE, „It’s ComforTable“: Ansätze zur Erforschung von Interaktionen an Tabletop-Displays im Ausstellungsraum
LARS-ROBIN SCHULZ, Gemeinde überzeugen. Das persuasive Moment des evangelischen Gottesdienstes
BEATA GRZESZCZAKOWSKA-PAWLIKOWSKA, Rhetorische Kompetenz bei polnischen Studierenden in der Fremdsprache Deutsch im universitären Kontext
MARTA ROGOZIŃSKA, Tilgungstendenzen in Konferenzvorträgen. Eine korpusbasierte Studie
ARTUR TWOREK, Fokusakzente als rhetorische Hervorhebungsmarker in der gesprochenen Wissenschaftssprache. Eine deutsch-polnische vergleichende Signaluntersuchung
CORDULA MEISSNER, FRANZISKA WALLNER, Persuasives Handeln im wissenschaftlichen Diskurs und seine lexikografische Darstellung: das Beispiel der Kollokation Bild zeichnen
Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter