Probability and Mathematical Statistics vol. 37, fasc. 1, 2017

ISSN: 0208-4147
Liczba stron: 216
Format B5, oprawa broszurowa
Cena: 45,00 PLN   

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

T. Rolski and W. A. Woyczyński, In memoriam: Czesław Ryll-Nardzewski’s contributions to probability theory
O. Kallenberg, Tangential existence and comparison, with applications to single and multiple integration
V. Knopova and A. Kulik, Intrinsic compound kernel estimates for the transition probability density of Lévy-type processes and their applications
N. Gribkova, Cramér type large deviations for trimmed L-statistics
T. Grzywny, T. Jakubowski, and G. Żurek, Green function for gradient perturbation of unimodal Lévy processes
B. Dyda and J. Tugaut, Exponential rate of convergence independent of the dimension in a mean-field system of particles
J. Markevičiūtė, Functional limit theorems in Hölder space for residuals of nearly nonstationary AR(1) process
A. M. Gdula and A. Krajka, Strong law of large numbers for random variables with multidimensional indices
E. Aguilera and R. Fierro, Weak convergence of a numerical scheme for stochastic differential equations

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter