Forum Socjologiczne 7. Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej

Wojciech Doliński, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko (red.)
ISSN: 2083-7763
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   

Prezentowany tom jest ważnym głosem w polskim piśmiennictwie socjologicznym. Tom porusza temat badawczych problemów nad dokumentami osobistymi; ma charakter interdyscyplinarny. Biorący udział w jego powstaniu badacze poszerzają repertuar metod i technik analizy, co z pewnością skłoni do refleksji nie tylko samych socjologów. Jednym z jej najważniejszych obszarów jest tożsamość, zarówno badacza, jak i dyscypliny, którą reprezentuje. We wspólnym bowiem dążeniu do poznania kultury i człowieka jako jej uczestnika wykorzystanie różnych form dokumentów osobistych sprawi, że więcej kategorii badaczy połączy, niż podzieli.

 • Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie: Wojciech Doliński, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko

Część I

 • Kategorie dokumentu osobistego na przecięciu wywiadu i (auto)biografii
 • Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych
 • Mateusz Gałkowski, Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych
 • Olga Nowaczyk, Pamiętniki żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych jako przykład materiałów uzupełniających wywiady biograficzne
 • Katarzyna Stańczak-Wiślicz, „Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady
 • Marta Sikorska-Kowalska, Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego

Część II

 • Dokument osobisty w przykładowych podejściach warsztatowych
 • Magdalena Żurko, Wybrane psychologiczne metody jakościowe stosowane w badaniach nad tekstem pisanym
 • Anna Dolińska, Bliskie relacje na odległość w migranckich rodzinach chłopskich na początku XX wieku. Analiza serii listów Stelmachów
 • Jerzy Żurko, Struktury kulturowe w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe
 • Marcin Stabrowski, Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z Pamiętników Jana Chryzostoma Paska

Część III

 • W kierunku doświadczenia, nie tylko literackiego
 • Marek Magdziak, Marcin Stabrowski, Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych
 • Łukasz Rozwadowski, Lektura kulturoznawcza Peregrynacji po Europie Jakuba Sobieskiego
 • Marcin Dębicki, Z idiograficzności zmagań z twórczością Andrzeja Stasiuka
 • Berenika Dyczek, Relacja między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury
 • Hanna Jaxa-Rożen, Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść

Recenzje

 • Rzeczywistość a zapis, czyli czego filozof może dowiedzieć się od socjologa?, Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeskiewicz-Radulska, S. Męcfal, (recenzja: Andrzej Płoszczyniec)
 • Wokół tekstów, czyli o czym mówi pismo, Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeskiewicz-Radulska, S. Męcfal, (recenzja: Grażyna Woroniecka)
 • Przełamane herstorie, Marta Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu, (recenzja: Agata Krasowska)
 • Kultura i aktywizacja do zmiany (społecznej), Jacek Schindler, Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych, (recenzja: Hanna Jaxa-Rożen) 231
 • Dawid Błaszczak, Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej, (recenzja: Julita Makaro)

Sprawozdania

 • Sekcja Socjologii Etniczności PTS — nowa inicjatywa wrocławskich socjologów (Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska)
 • Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku (Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka)
 • Wrocławscy socjologowie poza murami uczelni. Sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Julita Makaro)
 • Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.) (Jan Maciejewski, Daria Hofman)
 • Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji (Elżbieta Opiłowska, Mariya Kamenskaya)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter