Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XL

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 104
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Tom 40 „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” poświęcony jest karze ograniczenia wolności. Przedmiotowa sankcja w świetle założeń polityki kryminalnej ma stanowić jeden z głównych instrumentów walki z przestępczością. Mimo długiej tradycji sankcja ta ciągle nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań. Zebrane w tomie opracowania przedstawiają karę ograniczenia wolności w bardzo wielu kontekstach, co już samo w sobie stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych rozważań w tym obszarze. Warto także podkreślić, że zabrane w tomie opracowania prezentują myśl prawną wiodących ośrodków naukowych w Polsce (Gdańsk, Białystok, Toruń, Kraków i Wrocław).

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Tomasz Kalisz, Wszczęcie i data zakończenia postępowania w przedmiocie wykonania kary ograniczenia wolności
Jerzy Lachowski, Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia
Barbara Stańdo-Kawecka, Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii
Grażyna B. Szczygieł, Jaki kształt kary ograniczenia wolności?
Wojciech Zalewski, Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne


Tomasz Kalisz, Foreward
Tomasz Kalisz, The instigation and closure of the proceedings concerning the enforcement of restriction of liberty
Jerzy Lachowski, Principles of restriction of liberty sentencing — selected issues
Barbara Stańdo-Kawecka, Justifications of community penalties and the role of the probation officer — remarks on the background of generic community penalty in Poland and England and Wales
Grażyna B. Szczygieł, What form should restriction of liberty take?
Wojciech Zalewski, Restriction of liberty in the system of criminal remedies. Axiological and political-criminal reflections

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter