Prawo CCCXXII

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

W 322 numerze czasopisma „Prawo” są prezentowane opracowania o różnorodnym charakterze tematycznym z zakresu problematyki prawa i procedury administracyjnej oraz prawa spółek i prawa pracy, a nawet prawa międzynarodowego. Przedstawiono rozważania w tak istotnych kwestiach, jak elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym, dyrektywy jako podstawy prawne decyzji administracyjnej, zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym, konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji, charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych, a ponadto omówiono ważki problem modelu zatrudnienia terminowego. Historia państwowości Republiki Vanuatu charakteryzuje się różnorakimi statusami prawno-międzynarodowymi.
W 2016 r. obchodzona była 36. rocznica uzyskania niepodległości tego wyspiarskiego państwa względem byłych metropolii. Na te fakty zwrócono uwagę w opracowaniu pt. Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu.
Poza tym została opublikowana recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayevej pt. Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty (Ałmaty 2012), czyli monografii przedstawiającej oryginalne spojrzenie na problematykę usług publicznych z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego.
W tym wydaniu zamieszczono także Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.” oraz aprobującą glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14.  

 • BERENIKA CZERWIŃSKA, Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym
 • JUSTYNA GLINKA, ŁUKASZ CHYLA, Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych
 • AGATA LUDERA-RUSZEL, Model zatrudnienia terminowego
 • PAWEŁ MAJCZAK, Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej
 • JOANNA NOWAK, Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów
 • JOANNA SIEKIERA, Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu
 • ANNA SOLNER, Instytucja udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności wynikających ze zwrotu środków europejskich
 • MATEUSZ TUBISZ, Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym .

GLOSA

 • ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, ANDRZEJ NIKIFORÓW, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016r., II OSK 2762/14

RECENZJE

 • LIDIA KLAT-WERTELECKA, Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175

SPRAWOZDANIA

 • WITOLD MAŁECKI, Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter