Strach, wstręt, wstyd i inne fobie

Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska (red.)
ISBN: 978-83-229-3579-8
Liczba stron: 244
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 38,00 PLN   

Niniejszy tom jest już 10. z serii „Colloquia Anthropologica et Communicativa” i niezmiennie wpisuje się w przyjętą u podstaw koncepcyjnych serii perspektywę antropologiczno-komunikacyjną refleksji nad współczesnością. Zakreślony krąg zagadnień dotyczący tytułowych afektów stanowi punkt wyjścia do debaty zarówno nad utrwalonymi w tradycji, jak i aktualnymi świadectwami przeżywania i konceptualizowania doświadczeń skupionych wokół tych problemów.
Strach, wstręt, wstyd i inne fobie jest zaledwie zarysem odpowiedzi, rysującym się w stosunku do uczuć, a w ślad za nimi postaw, jakie wywołują, niezależnie od czasu, miejsca czy typu kultury, dość uniwersalne i dystynktywne ludzkie zachowania. Reakcje te przybierają oczywiście różnorakie formy (bywają szyframi zagrożenia, scenariuszami obrony, symptomami wyparcia, charakteryzują sytuacje prób itd.), dotyczą różnych obiektów, w końcu odmienne bywają ich powody i motywacje, dlatego otwiera to szerokie pole do dyskusji nad tymi, tylko na pozór dobrze udokumentowanymi, doznaniami.

Od wstydu do obciachu
EWA KOSOWSKA, ANNA GOMÓŁA, Od wstydu do obciachu  
WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL, Stawiam na banana. Między śmiechem, strachem i wstydem
WERONIKA PARFIANOWICZ-VERTUN, Życie będzie żenujące albo go wcale nie będzie. Niezręczność, żenada i zakłopotanie w kulturze czeskiej.
Słowem: strach
TOMASZ GOBAN-KLAS, Strachy i terroryzm w globalnej wiosce
JERZY BINIEWICZ, Konstrukt uchodźcy w dyskursie medialnym  
JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, „Bagno behawioralne”. Celowe upodlenie człowieka w systemach totalitarnych
KRYSTYNA MODRZEJEWSKA, Islamofobia Houellebecqa  
Potworne wcielenia fobii
FRANCISZEK ROSIŃSKI, Potwory, demony i straszydła w dawnym Izraelu
IGOR BORKOWSKI, Czego nowicjuszka bać, brzydzić i wstydzić się musi? Elementy pedagogiki zakonnej w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnych (na materiałach archiwalnych z klasztorów klauzurowych żeńskich w Polsce)
MICHAŁ RYDLEWSKI, Trup a groza śmierci jako relacja uregulowana kulturowo
Oblicza wstydu
WOJCIECH BAŁUS, Strach a nastrój
MAGDALENA KUNIŃSKA, „No, macie teraz, wy moje oczy przeklęte, napaście się tym pięknym widokiem” (Platon) — wstyd Leontiosa a przyjemność estetyczna  
BARBARA FORYSIEWICZ, Strach, wstręt i wstyd w ikonografii Paruzji. Sposoby obrazowania i oddziaływanie na odbiorcę  
MARCIN KLAG, Ornament — piękny i wstrętny  
Ukryty wymiar emocji
ALEKSANDER WOŹNY, O niezbędności antropologii komunikacji i antropologii mediów
PIOTR LEHR-SPŁAWIŃSKI, Aparycja językowa w środowisku wzmożonych emocji
JAKUB PAPUCZYS, Rozczarowanie, wstyd i trauma, czyli kulturowy odbiór Mistrzostw Świata w piłce nożnej Argentyna ’78   

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter