Wrocławskie Studia Wschodnie 20 (2016). Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 334
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

W czasopiśmie „Wrocławskie Studia Wschodnie” są publikowane materiały dotyczące działalności naukowej, gospodarczej i cywilizacyjnej Polaków na Syberii, Dalekim Wschodzie, Kazachstanie i innych republikach postradzieckich.  Niniejszy tom jest jubileuszowy — 20. Zawiera wiele interesujących tekstów poruszających między innymi zagadnienia działalności gospodarczej uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii, pracy Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie w latach 1945–1946, sporów wokół „Roku Polski w Rosji” i „Roku Rosji w Polsce”, stosunków ukraińsko-białoruskich w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym, nowej białoruskiej syntezy dziejów ziem północno-wschodnich II RP. Autorzy przybliżają też postaci carycy Katarzyny II, profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz księdza dra Władysława Komornickiego, a także zamordowanych profesorów Uniwersytetu Lwowskiego —  Antoniego Łomnickiego i Romana Renckiego. Omówione zostały również dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR oraz „Biblioteka Polsko-Syberyjska”. Tom zamykają recenzje oraz kronika.

 • Już dwudziesty tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich” (Rościsław Żerelik)

Artykuły

 • Adam Drozdek, Catherine II: the head of the Orthodox church
 • Walery Skubniewski, Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii
 • Tatyana Evgenyevna Pokotilova, Russian charitable practice as a part of the history of everyday life: On the question of research methods
 • Edward Czapiewski, Polska — Ukraina — Rosja Radziecka, zderzenie strategii bezpieczeństwa regionalnego w latach 1918–1921
 • Małgorzata Przeniosło, Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939
 • Rafał Kazimierz Nowak, Zarys działalności Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie (1945–1946)
 • Iwona Kabzińska, Spory wokół „Roku Polski w Rosji” i „Roku Rosji w Polsce” (o związkach kultury z polityką)

Miscellanea

 • Piotr Cichoracki, Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym
 • Wojciech Marciniak, Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR (1943–1946)
 • Piotr Głuszkowski, „Biblioteka Polsko-Syberyjska”
 • Piotr Cichoracki, Małgorzata Ruchniewicz, Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?
 • Roman Duda, Antoni Łomnicki (1881–1941)
 • Anna Fastnacht-Stupnicka, Ksiądz dr Władysław Komornicki
 • Grażyna Legutko, „Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 • Jerzy Supady, Roman Rencki (1867–1941)

Recenzje

 • Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy (Barbara Jędrychowska)
 • Марфа И. Бровченко, Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половинаXIX–начало XX вв. (Joanna Arvaniti)
 • Болеслав ШостаковИч, Феномен польско-сибирской истории (XVII в.–1917 г.). Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы (Joanna Arvaniti)
 • Marek Kornat, Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna (Wojciech Marciniak)
 • Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty (Tomasz Dudek)

Kronika

 • W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego (Rościsław Żerelik)
 • Bronisław Piłsudski (1866–1918) — niezwykły brat Marszałka (Lesław Dall)
 • Obchody 3 maja na Syberii w roku 2016 (Józef Ruszar)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter