Encyklopedia książki. Tom I i II

Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat (red.)
ISBN: 978-83-229-3543-9
Liczba stron: 1552
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Encyklopedia ukazuje książkę jako podstawowe od wieków narzędzie komunikacji  piśmiennej, jej zmieniającą się w czasie i przestrzeni formę i funkcje, ewolucję jej miejsca w kulturze,  dawne i współczesne związki z innymi mediami, a także dyscypliny i specjalności, w których jest głównym lub pobocznym przedmiotem badań. Składa się z bloku esejów wprowadzających w świat książki i innych rodzajów dokumentów, ukazując ich znaczenie w komunikacji społecznej, transformacje i konwergencje oraz z ułożonych alfabetycznie problemowych, przeglądowych i szczegółowych haseł rzeczowych. Swoją treścią obejmuje w skali krajowej i światowej, historycznej i współczesnej wszystkie aspekty stanu i rozwoju dokumentów piśmienniczych, procesy ich wytwarzania, obiegu, odbioru, użytkowania, tworząc wielowymiarowe kompendium wiedzy o kulturze książki w jej tradycyjnych i nowoczesnych wymiarach. Encyklopedia — mimo jej naukowego charakteru — skierowana jest do wszystkich grup odbiorców zainteresowanych „życiem książki”, jej losami, wpływem na intelektualny i duchowy rozwój człowieka.

TOM 1
Od redakcji
Zakres encyklopedii
Objaśnienia układu i zawartości
Autorzy haseł
Wykaz skrótów
Eseje
Krzysztof Migoń, Bibliologia — nauka o kulturze książki
Walery Pisarek, Transformacje komunikacji społecznej na przełomie XX i XXI wieku
Maciej Matwijów, Od tabliczki glinianej do tabletu. Dzieje książki
Walery Pisarek, Prasa
Małgorzata Komza, Sztuka w książce — książka w sztuce
Anna Gruca, Wkład bibliofilstwa w rozwój bibliologii
Aneta Firlej-Buzon, Zazwyczaj wyrzucane, dokumenty codziennego użytku
Janusz Kostecki, Czytelnictwo w Polsce — trwanie i zmiany
Irena Socha, Lektura — przekaz — komunikacja czy relacja?
Barbara Sosińska-Kalata, Książka (dokument) w środowisku informacyjnym
Bogumiła Staniów, Biblioteki i bibliotekarstwo — od książki do czytelnika
Hasła A–J  

TOM 2
Zakres encyklopedii
Objaśnienia układu i zawartości
Autorzy haseł
Wykaz skrótów
Hasła K–Z
Wykaz wydawnictw informacyjnych
Encyklopedie i słowniki rzeczowe
Bibliografie
Katalogi i inwentarze zbiorów
Informatory o zbiorach, instytucjach, organizacjach
Wykaz ilustracji
Indeksy
Alfabetyczny wykaz haseł i ich zawartości
Alfabetyczny wykaz osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter