Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego

Barbara Mielnik (red.)
ISBN: 978-83-229-3564-4
Liczba stron: 268
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 39,00 PLN   

Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prace skupiały się raczej wokół tego, co już istnieje, obowiązuje lub jest w trakcie tworzenia.
Niniejsze opracowanie stanowi dowód na znaczące zróżnicowanie w postrzeganiu źródeł prawa, czemu sprzyja zmieniająca się rola państwa w obrocie międzynarodowym, wzrost znaczenia podmiotów pozapaństwowych czy orzecznictwo sądów międzynarodowych. Dodając do tego daleko idącą specjalizację poszczególnych dziedzin prawa, otrzymujemy zupełnie nowy porządek prawnomiędzynarodowy, który pod kątem źródeł trudno nazwać jednolitym. Autorzy zawartych w tomie opracowań zmierzyli się zatem nie tylko z pozornie dobrze znanymi źródłami prawa międzynarodowego, które — jak się okazuje — ujawniają głębokie zmiany zachodzące w porządku międzynarodowym, ale też z „nietypowymi” źródłami, zwracając uwagę na nowatorski charakter niektórych rozwiązań oraz niebezpieczeństwa polegające na próbie objęcia nowych praktyk klasyczną, ugruntowaną optyką.

 • Wprowadzenie (Barbara Mielnik)
 • Stefan Marek Grochalski, Kodyfikacja — sposób tworzenia współczesnego prawa międzynarodowego
 • Joanna Połatyńska, Acquiescence/estoppel — rola milczącej zgody w kształtowaniu zobowiązań międzynarodowych państw
 • Edyta Lis, Zasada słuszności w prawie międzynarodowym
 • Przemysław Saganek, Akty jednostronne państw a problematyka źródeł prawa międzynarodowego
 • Jerzy Menkes, Magdalena Słok-Wódkowska, Wybrane problemy ewolucji reżimów rozstrzygania sporów „państwo–państwo” oraz „inwestor–państwo” z perspektywy źródeł prawa
 • Bartosz Ziemblicki, Lex mercatoria jako prawo właściwe dla rozstrzygnięcia sporu
 • Michał Stępień, Soft law — problem z identyfikacją prawa międzynarodowego?
 • Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Rodzaje i znaczenie instrumentów soft law w tworzeniu i funkcjonowaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
 • Marek Zieliński, Umowy w sprawie siedziby agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej
 • Maciej Perkowski, Konrad Wnorowski, Międzynarodowa współpraca regionów a źródła prawa międzynarodowego
 • Elżbieta Hanna Morawska, Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w rozwoju prawa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • Paweł Jakub Szewczyk, Ewolucja kognicji międzynarodowych organów sądowych funkcjonujących na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter