Literatura i Kultura Popularna XXII

Anna Gemra (red.)
ISSN: 0867-7441
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   

W dwudziestym drugim numerze „Literatury i Kultury Popularnej” proponujemy Państwu prace dotyczące szeroko pojętej problematyki współczesnej literatury i kultury popularnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Znajdą tu Państwo teksty dotyczące kwestii bardziej ogólnych, jak np. artystyczne myślenie we współczesnej ukraińskiej kulturze popularnej, przemiany medium elektronicznej rozrywki, nurt bizarro fiction w polskiej literaturze czy motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej, ale też omawiające szczegółowo konkretne zjawiska, motywy i tytuły, jak w artykułach dotyczących Mythopoei i Sillmarillionu J.R.R. Tolkiena, Świętego Wrocławia Łukasza Orbitowskiego, wizerunku wybranych monstrów w popularnym serialu telewizyjnym albo wykorzystywania performansu w budowaniu marki. Artykułom w języku polskim, angielskim i rosyjskim towarzyszą recenzje istotnych dla literatury i kultury popularnej prac, zarówno tych wydanych w języku polskim, jak i tych, które nie doczekały się jeszcze przekładu.

Artykuły

 • Olena Poliszczuk, Художественно-экспрессивное мышление и современное художественное пространство Yкраины
 • Jakub Z. Lichański, Mythopoeia and Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien — God, Faith, Freedom, and the Second Coming
 • Bartłomiej Mycyk, Czynniki wpływające na przemiany medium elektronicznej rozrywki. Wprowadzenie do problematyki
 • Adam Mazurkiewicz, Dziwność istnienia. O nurcie bizarro fiction w polskiej literaturze
 • Michał Mazurkiewicz, Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans
 • Kamila Augustyn, Legenda o (nie)świętym Wrocławiu Łukasza Orbitowskie­go
 • Aleksandra Koszela, The Leviathans in the Television Series ‟Supernatu­ral”
 • Aleksandra Snarska, Budowanie marki jako performans

Polemiki i recenzje

 • Jarosław Woźniak, Czytając (Recenzja: Rita Felski, Literatura w użyciu, przeł. Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ss. 170)
 • Aleksandra Koszela, Każdy może być pisarzem (Recenzja: Lidia Gąsowska, Fan fiction. Nowe formy opowieści, Korporacja Ha!art, Kraków 2015, ss. 328)
 • Joanna Płoszaj, Literaturoznawcze spojrzenie na fenomen bestsellerów (Re­cenzja: Agnieszka Moroz, Jak uwieść czytelnika? Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2014, ss. 92)
 • Agnieszka Kruszyńska, Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL (Recenzja: Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256)
 • Robert Dudziński, Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, Soc­realizm po polsku. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)
 • Adam Sobek, Deutschland — das Land der Generationen (Rezension: Michał Stefański, Die 68er-Generation vor Gericht. Untersuchungen zu den Kon­fliktkonstruktionen in den Texten der 85er-Generation, Peter Lang. Internationa­ler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2013, 204 S.)
 • Agnieszka Szurek, Yōkai: od mitów do zawieszek na telefon (Recenzja: Michael Dylan Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, il. Shinonome Kijin, przeł. Agnieszka Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 336)
 • Grzegorz Trębicki, The Defence of Fantasy (Review: Brian Attebery, Strate­gies of Fantasy, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992, 153 pp.)
 • Dorota Surdy, Once Upon a Time... (Review: Susan Sellers, Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction, Palgrave Macmillan, New York 2001, 210 pp.)
 • Kamila Kowalczyk, W szponach dyskursu? (Recenzja: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)
 • Anita Has-Tokarz, Literary Fantasy for Children and Young People in the Media Space (Review: Michał Rogoż, Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellero­we cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakow 2015, 285 pp.)
 • Edyta Izabela Rudolf, Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology, Springer International Pub­lishing, New York-London 2016, ss. 556)
 • Katarzyna Kaczor, Literatura opowiadana obrazem (Recenzja: Powieści graficz­ne. Leksykon, red. Jakub Sebastian Konefał, timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2015, ss. 544)
 • Jakub Krogulec, A Different Outlook on the American Comic Book (Review: Anthony R. Mills, American Theology, Superhero Comics, and Cinema. The Marvel of Stan Lee and the Revolution of the Genre, Routledge, New York 2014, 216 pp.)
 • Alfons Gregori, Un examen a los usos, abusos y disfunciones de la realidad virtual (Reseña: Teresa López-Pellisa, Patologías de la realidad virtual: ciber­cultura y ciencia ficción, Fondo de Cultura Económica, Madrid & México 2015, 280 pp.)
 • Adam Mazurkiewicz, Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty, red. Robert Dudziń­ski, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkul­turowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120) 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter