Poeci - to są słów malarze... Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski

Justyna Bajda
ISBN: 978-83-229-3129-5
Liczba stron: 476
Format B5, oprawa twarda
Cena: 42,00 PLN   19,00 PLN  

Książka Justyny Bajdy to studium o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka prezentuje w nim twórczość młodopolskich poetów w relacji ze sztuką. Sięga w tym celu do tomików poezji opublikowanych na przełomie XIX i XX wieku. Z analizy zamieszczonych w nich wierszy wyłania się malarsko postrzegany świat i liczne nawiązania do dzieł plastycznych. Potwierdzają to między innymi towarzyszące rozważaniom autorki reprodukcje malarskie oraz utwory poetyckie cytowane niekiedy w całości.

W pracy znalazły się też rozważania na temat „pięknej książki”, będącej przejawem gustów i upodobań do bogatego wzornictwa oraz znamiennej dla Młodej Polski potrzeby „życia w pięknie”. Dużą zaletą książki jest kompleksowe ujęcie tematu, a także klarowność i precyzja opisów relacji literacko-plastycznych.

Uwagi wstępne

Część I. Wybrane zagadnienia. Kontekst historyczny

I.1. Inicjał

I.2. Zdobnictwo książkowe: ilustracja i ornament

I.3. Poezja wizualna

I.4. Napisy w obrazach

I.5. Tradycja ekfrazy starożytnej

I.6. Poetyckie myślenie obrazami

Część II. Relacje typu in absentia

II.1. Nie tylko ekfraza

Typy młodopolskich wierszy o sztuce

Ogród jako dzieło sztuki

Malarstwo Arnolda Böcklina w poezji Zofii Gordziałkowskiej

Poetyckie interpretacje Szału Władysława Podkowińskiego

Architektura klasyczna i malarstwo polskie w ekfrazach Wacława Hordysza

Zabytki Rzymu i innych miast włoskich

Wybory indywidualne młodopolan

Wiersze o sztuce w czasopismach młodopolskich. „Biesiada Literacka”

II.2. Efekty malarskie w poezji

Efekt ramy

Kompozycja przestrzeni lirycznej

Linia

Barwne harmonie i dysonanse

Mozaiki kolorystyczne. O dwóch motywach obrazowych

Fakturalne zróżnicowanie opisywanych powierzchni

Wydobywanie z cienia

Część III. Relacje typu in praesentia

III.1. Inicjały i ornamenty typograficzne

Inicjały i ornamenty typograficzne pozyskiwane z wzorników drukarskich

Stylizacje ludowe

Oryginalne inicjały historyczne i historyzujące

Akcydensowe inicjały ilustracyjne

Artystyczne inicjały ornamentalne

III.2. Tekst a zdobnictwo młodopolskiej książki poetyckiej

Słowo i obraz w układzie graficznym tomu poetyckiego

Samodzielne ilustracje i winiety

Obraz jako element dominujący

Typy winiet towarzyszących tekstowi

Główne konwencje stylistyczne zdobnictwa

Motywy ilustracji, winiet i drobnych zdobników. Wybór

III.3. Stanisław Wyspiański – Jan Bukowski – Edward Okuń. Przykłady realizacji graficznego opracowania zbioru poetyckiego

Rysunki Stanisława Wyspiańskiego w młodopolskich zbiorach poezji

Grafika Jana Bukowskiego. Glosy na marginesach trzech książek poetyckich

Miłość Jana Kasprowicza w plastycznym opracowaniu Edwarda Okunia i Efraima Liliena

III.4. Varia

Młodopolska poezja wizualna

Napisy w obrazach

Część IV. Książka piękna

Wybrana literatura

Resume

Summary

Indeks osób

Indeks tytułów otworów literackich, cykli oraz incipitów

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter