Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 38, nr 4

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   

Tom 38.4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) to pierwszy z trzech zeszytów dedykowanych prof. Marii Zmierczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z 70. rocznicą jej urodzin. W zbiorze znajdują się m.in. artykuły dotyczące totalitaryzmu i terminów mu pokrewnych w naukach społecznych oraz w języku prawnym i prawniczym (Hubert Izdebski), idei Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina (Lech Dubel) oraz efektywnej demokracji parlamentarnej Michela Debré (Kazimierz M. Ujazdowski).

  • Słowo wstępne
  • Michał Urbańczyk, Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

Artykuły problemowe

  • Hubert Izdebski, Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym
  • Michał Jaskólski, Proteuszowy świat myśli politycznej
  • Bogdan Szlachta, Liberalna demokracja jako obóz koncentracyjny? Kilka uwag o mnożą­cych się (skandalicznych?) opiniach
  • Lech Dubel, Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Baku­nina
  • Adam Bosiacki, Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej
  • Anna Wolff-Powęska, Dwie rewolucje
  • Kazimierz M. Ujazdowski, Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter