Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 39, nr 1

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 25,00 PLN   

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 1 to kolejne wydanie dedykowane prof. Marii Zmierczak w związku z 70. rocznicą jej urodzin. Tym razem gros publikacji stanowią artykuły podejmujące tematykę totalitaryzmu i autorytaryzmu z perspektywy historyczno-prawnej. W tomie można zatem znaleźć analizę przejawów ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę (Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski), dwa spojrzenia na panujące od XV w. w Rosji samodzierżawie (Krystyna Chojnicka oraz Dariusz Szpoper) czy omówienie genezy antropologii politycznej Carla Schmitta (Adam Wielomski).

Artykuły problemowe

  • Roman Bäcker, Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej
  • Marek Maciejewski, Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa
  • Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski, Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę
  • Adam Wielomski, Geneza antropologii politycznej Carla Schmitta
  • Anna Citkowska-Kimla, Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z Perfekcji techniki
  • Małgorzata Kiwior-Filo, La bataglia per la libertà — antyfaszystowska opozycja braci Carlo i Nello Rossellich w latach 1926–1937
  • Joanna Sondel-Cedarmas, Retroaktywna „defaszyzacja faszyzmu” w interpretacji Emilio Gentilego
  • Krystyna Chojnicka, Samodzierżawie
  • Dariusz Szpoper, „Kondycje mitawskie” i próba ograniczenia samodzierżawia w Imperium Rosyjskim na początku 1730 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter