Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 39, nr 1

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 184
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 25,00 PLN   

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 1 to kolejne wydanie dedykowane prof. Marii Zmierczak w związku z 70. rocznicą jej urodzin. Tym razem gros publikacji stanowią artykuły podejmujące tematykę totalitaryzmu i autorytaryzmu z perspektywy historyczno-prawnej. W tomie można zatem znaleźć analizę przejawów ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę (Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski), dwa spojrzenia na panujące od XV w. w Rosji samodzierżawie (Krystyna Chojnicka oraz Dariusz Szpoper) czy omówienie genezy antropologii politycznej Carla Schmitta (Adam Wielomski).

Artykuły problemowe
Roman Bäcker, Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej
Marek Maciejewski, Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa
Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski, Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę
Adam Wielomski, Geneza antropologii politycznej Carla Schmitta
Anna Citkowska-Kimla, Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z Perfekcji techniki
Małgorzata Kiwior-Filo, La bataglia per la libertà — antyfaszystowska opozycja braci Carlo i Nello Rossellich w latach 1926–1937
Joanna Sondel-Cedarmas, Retroaktywna „defaszyzacja faszyzmu” w interpretacji Emilio Gentilego
Krystyna Chojnicka, Samodzierżawie
Dariusz Szpoper, „Kondycje mitawskie” i próba ograniczenia samodzierżawia w Imperium Rosyjskim na początku 1730 r.


Articles
Roman Bäcker, Glamour totalitarianism in information age
Marek Maciejewski, The leader, the nation and the race. Ideological premises of the Nazi concept of law
Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski, Essential manifestations of interference in subjective rights of private individuals by the Third Reich
Adam Wielomski, Origins of Carl Schmitt’s political anthropology
Anna Citkowska-Kimla, Inventiveness and topicality of Friedrich Georg Jünger’s considerations contained in The Perfection of Technology
Małgorzata Kiwior-Filo, La bataglia per la libertà — the anti-fascist opposition of the brothers Carlo and Nello Rosselli in 1926–1937
Joanna Sondel-Cedarmas, Retroactive “trivialization of fascism” according to Emilio Gentile’s concept
Krystyna Chojnicka, Samoderzhaviye
Dariusz Szpoper, The Mitau Conditions and the attempt to limit autocracy in the Russian Empire in the early 1730

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter