Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 39, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 140
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 25,00 PLN   

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 2 to już ostatni numer, który autorzy dedykują prof. Marii Zmierczak z okazji jej 70. urodzin. Po raz kolejny główny trzon tomu poświęcony został prawnym kwestiom związanym z totalitaryzmem i autorytaryzmem. W zbiorze autorzy pochylają się m.in. nad dziedzictwem prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych (Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler), działalnością i strukturą prawną wileńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym (Przemysław Dąbrowski), a także polskim ustawodawstwem antyterrorystycznym (Radosław Antonów).

Artykuły problemowe

  • Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński, Autorytarne prawa naturalne? Kilka uwag o negatywnym potencjale pozytywnych idei
  • Przemysław Dąbrowski, Oddział wileński Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym — geneza, działalność i struktura prawna
  • Henryk Olszewski, Kilka uwag o prawniczych studiach II stopnia w latach 1952–1954
  • Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler, Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych
  • Radosław Antonów, Polskie ustawodawstwo antyterrorystyczne. Wybrane zagadnienia
  • Piotr Kimla, George F. Kennan a „sprawa polska” u schyłku II wojny światowej
  • Mirosław Sadowski, Czy islam ma charakter totalitarny?
  • Ewelina Rogalska, Michał Urbańczyk, Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter