O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków

Eduard Hanslick (Komentarz i przekład Joanna Giel)
ISBN: 978-83-229-3580-4
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Po ponad stu latach od ostatniego wydania rozprawa Vom Musikalisch-Schönen (O pięknie muzycznym) Eduarda Hanslicka zostaje przybliżona polskiemu odbiorcy. Do tej pory studium Hanslicka znane było polskiemu czytelnikowi tylko dzięki tłumaczeniu Stanisława Niewiadomskiego (O pięknie w muzyce, 1903). Prezentowany tutaj nowy przekład opatrzony został komentarzem tłumaczki prezentującym postać Hanslicka, epokę, w której rozprawa powstała, oraz recepcję jego rozprawy w obszarze niemieckojęzycznym i w Polsce. Założeniem autorki było przywrócenie osoby Hanslicka do dyskursu naukowego w Polsce, ale również spojrzenie na jego rozprawę z innej strony, niż to dotychczas czyniono. Hanslick został zaanektowany jako przedstawiciel formalizmu estetycznego (najczęściej powtarzaną formułą z jego rozprawy jest fraza „tönend bewegte Form”). Tymczasem Hanslick wpisuje się w nowy paradygmat estetyczny — jego estetyka oscyluje między estetyką treści a estetyką formy.

 • Słowo wstępne

Komentarz

Studium estetyczne Eduarda Hanslicka O pięknie muzycznym: powstanie, koncepcja, oddziaływanie

 • Eduard Hanslick i jego czasy
 • Okoliczności powstania studium
 • Koncepcja piękna muzycznego według Eduarda Hanslicka
 • Porównanie poszczególnych edycji
 • Studium w świetle współczesnej mu krytyki
 • Recepcja studium w XX wieku
 • Recepcja Hanslicka w Polsce


Eduard Hanslick - O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków

 • Przedmowa
 • Rozdział I. Estetyka uczucia
 • Rozdział II. „Przedstawianie uczuć” nie jest treścią muzyki
 • Rozdział III. Piękno muzyczne
 • Rozdział IV. Analiza subiektywnego wrażenia muzyki
 • Rozdział V. Estetyczny odbiór muzyki wbrew patologicznemu
 • Rozdział VI. Stosunek sztuki dźwięków do natury
 • Rozdział VII. Pojęcia „treść” i „forma” w muzyce

Słowniczek pojęć
Bibliografia
Streszczenie
Zusammenfassung
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter