O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków

Eduard Hanslick (Komentarz i przekład Joanna Giel)
ISBN: 978-83-229-3580-4
Liczba stron: 160
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Po ponad stu latach od ostatniego wydania rozprawa Vom Musikalisch-Schönen (O pięknie muzycznym) Eduarda Hanslicka zostaje przybliżona polskiemu odbiorcy. Do tej pory studium Hanslicka znane było polskiemu czytelnikowi tylko dzięki tłumaczeniu Stanisława Niewiadomskiego (O pięknie w muzyce, 1903). Prezentowany tutaj nowy przekład opatrzony został komentarzem tłumaczki prezentującym postać Hanslicka, epokę, w której rozprawa powstała, oraz recepcję jego rozprawy w obszarze niemieckojęzycznym i w Polsce. Założeniem autorki było przywrócenie osoby Hanslicka do dyskursu naukowego w Polsce, ale również spojrzenie na jego rozprawę z innej strony, niż to dotychczas czyniono. Hanslick został zaanektowany jako przedstawiciel formalizmu estetycznego (najczęściej powtarzaną formułą z jego rozprawy jest fraza „tönend bewegte Form”). Tymczasem Hanslick wpisuje się w nowy paradygmat estetyczny — jego estetyka oscyluje między estetyką treści a estetyką formy.

Słowo wstępne
Komentarz
Studium estetyczne Eduarda Hanslicka O pięknie muzycznym: powstanie, koncepcja, oddziaływanie
1. Eduard Hanslick i jego czasy
2. Okoliczności powstania studium
3. Koncepcja piękna muzycznego według Eduarda Hanslicka
4. Porównanie poszczególnych edycji
5. Studium w świetle współczesnej mu krytyki
6. Recepcja studium w XX wieku
7. Recepcja Hanslicka w Polsce
Eduard Hanslick
O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków
Przedmowa
Rozdział I
Estetyka uczucia
Rozdział II
„Przedstawianie uczuć” nie jest treścią muzyki
Rozdział III
Piękno muzyczne
Rozdział IV
Analiza subiektywnego wrażenia muzyki
Rozdział V
Estetyczny odbiór muzyki wbrew patologicznemu
Rozdział VI
Stosunek sztuki dźwięków do natury
Rozdział VII
Pojęcia „treść” i „forma” w muzyce
Słowniczek pojęć
Bibliografia
Streszczenie
Zusammenfassung
Summary
Indeks nazwisk


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter