Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

Andrzej Czajowski, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3544-6
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 39,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Prezentowaną książkę tworzą artykuły napisane przez badaczy z Gruzji, Mołdawii i Polski. Jej celem jest przedstawienie powiązań pomiędzy aktywnością Rosji na arenie międzynarodowej a polityką zagraniczną i wewnętrzną Gruzji i Mołdawii. W zbiorze autorzy pochylają się nad relacjami między wewnętrznymi determinantami polityki zagranicznej Gruzji i Mołdawii a uwarunkowaniami zewnętrznymi, skupiając się przede wszystkim na mocarstwowej polityce Federacji Rosyjskiej. Podjętą problematykę badacze analizują w szeroko ujętej perspektywie, ukazując zależności pomiędzy kontekstem historycznym i kulturowym poszczególnych państw a ich kondycją gospodarczą i sytuacją geopolityczną.
Efektem pracy autorów jest wieloaspektowy i kompleksowy obraz, podparty koncepcjami teoretycznymi, ukazujący rolę Rosji w polityce małych państw, szczególnie w kontekście ich bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.List of Abbreviations
Introduction and Methodology (Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz)
Decoding Russian Foreign Policy Objectives and their Implications for Georgia and Moldova
(Maciej Herbut)
Georgia
Cultural and Historical Aspects of Georgian Politics within the Context of Russian-Georgian
Relations (Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Vahtang Maisaia)
Economic Aspects of Russian-Georgian Relations after 2008 (Nika Chitadze)
Georgia’s Foreign Policy: Geopolitical Priorities and Challenges in a Period of Transition (Vakhtang
Maisaia)
Moldova
Moldova and Russia: History, Identity, Politics (Piotr Oleksy, Jakub Pieńkowski)
Economic and Social Factors Influencing Moldovan Foreign and Domestic Policy (Robert
Rajczyk)
Between East and West: The Republic of Moldova under Russian Influence (Renata Kunert-
-Milcarz, Veronica Russu)
The Application of Role Theory in Explaining the Policies of Small States (Maciej Herbut)
Conclusions (Lasha Darsalia, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz)
Index
List of Figures and Tables
Editors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter