Wrocławskie Studia Politologiczne 22/2017

Andrzej Czajowski, Leszek Sobkowiak (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Numer 22 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” poświęcony jest problematyce konfliktów społecznych w refleksji teoretycznej, głównie zagadnieniu konfliktów politycznych i konfliktów obecnych w polityce. Tom, przygotowany pod redakcją Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka, zawiera trzynaście artykułów pogrupowanych w czterech częściach tematycznych. Pierwsza obejmuje teoretyczne ustalenia na temat zjawiska konfliktu politycznego, druga przedstawia kwestię konfliktu politycznego w wybranych interpretacjach z obszaru myśli politycznej, trzecia dotyczy wrogości i przemocy jako zjawisk wyrażających konflikt, a czwarta odnosi się do występowania konfliktu politycznego w praktyce. Autorami artykułów są pracownicy naukowi zakładów teorii polityki polskich uniwersytetów. Dodatkowo czytelnik może zaznajomić się z trzema recenzjami — dwoma recenzjami monografii naukowych oraz recenzją pierwszego numeru czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom teorii polityki.

Konflikt polityczny w teorii

 • LESZEK SOBKOWIAK, Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań
 • ANDRZEJ WJABŁOŃSKI, Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego
 • EUGENIUSZ PONCZEK, Konflikty polityczne w przestrzeni publicznej i pamięci zbiorowej

Konflikt polityczny w interpretacjach

 • KAMIL MINKNER, Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontek­ście jej ideologicznych uwikłań
 • JANUSZ WĘGRZECKI, Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Bene­dykta XVI
 • DOROTA DRAŁUS, Endemiczność konfliktu, nieuchronność polityki

Wrogość i przemoc w relacjach między ludźmi

 • JACEK ZIÓŁKOWSKI, Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego
 • PAWEŁ ŚCIGAJ, Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytu­acyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń
 • MIROSŁAW KARWAT, Spirala przemocy w konfliktach społecznych
 • ANDRZEJ CZAJOWSKI, Polityka wobec zabijania ludzi w konfliktach społecznychWykład teore­tyczno-metodologiczny

Konflikt polityczny w praktyce

 • ŁUKASZ MŁYŃCZYK, Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia
 • SŁAWOMIR CZAPNIK, Konflikt izraelsko-palestyńskiAnaliza nekropolityczna
 • MICHAŁ MARCIN KOBIERECKI, Dyplomacja sportowa w procesie łagodzenia konfliktów mię­dzynarodowych

Recenzje

 • „Teoria Polityki” 2017, nr 1 (Andrzej Czajowski)
 • The Power of Information Networks. New Directions for Agenda Setting, red.Maxwell McCombs, Lei Guo (Jacek Nożewski)
 • MAREK MKAMIŃSKI, Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej (Zdzisław Ilski)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter