Anglica Wratislaviensia LV

Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.)
ISSN: 0301-7966
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 29,00 PLN   

W 55 tomie serii „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak większość artykułów poświęconych jest tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej szeroko pojętego angielskiego obszaru językowego; dwa artykuły dotyczą językoznawstwa ogólnego i glottodydaktyki. Publikowane tu prace są wynikiem badań i projektów realizowanych w różnych częściach świata i stąd reprezentują one szerokie spektrum zainteresowań naukowych oraz stanowisk metodologicznych.  Jest tu 6 prac autorów zagranicznych, 3 artykuły krajowe oraz 4 artykuły członków Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W tomie znajdują się obszerne artykuły recenzyjne poświęcone ważnym publikacjom naukowym polskich autorów i tłumaczy. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Jerzego Jarniewicza o przekładzie “Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza na język angielski autorstwa Barbary Bogoczek i Tony’ego Howarda. Warte uwagi są też niewątpliwie artykuły autorów nigeryjskich, Wumi Raji oraz H. Oby Okolocha, które w kategoriach politycznych, genderowych (studia nad męskością w kontekście emigracji), a czasem aktywistycznych, zajmują się literaturą afrykańską w języku angielskim. Kontynuację tematyki afrykańskiej stanowi artykuł Ewy Kębłowskiej-Ławniczak dotyczący pisarstwa południowoafrykańskiego autora, emigranta w drugim pokoleniu, Ivana Vladislavića. Z wyjątkiem artykułu o wielości światów w twórczości Williama Szekspira autorstwa Rolanda Cotterilla, oraz artykułu Ilony Dobosiewicz, pozostałe prace zajmują się literaturą współczesną oraz zagadnieniami teoretycznymi — są to artykuły Evy C. Karpinski, Bożeny Kucały i Laury Suchostawskiej. Tom zamykają artykuły z zakresu językoznawstwa. Agata Kulczycka zajmuje stanowisko w debacie na temat kierunku derywacji w alternacji kauzatywnej oraz w sprawie ujęcia tego problemu w perspektywie diachronicznej, a Agata Słowik analizuje strategie uczenia dorosłych umiejętności słuchania.

Literature and Culture
Rowland Cotterill, “Singularities” in and as “the world”: What Happens in Shakespeare
Ilona Dobosiewicz, “Though I was alone with the unseen, I comprehended it not”: The Relationship Between the Dead and the Living in Margaret Oliphant’s A Beleaguered City
Eva C. Karpinski, Hélène Cixous’s The Exile of James Joyce: A Biographical Limit Case
Ewa Kębłowska-Ławniczak, Attempts on the ‘life’ of Johannesburg: Ivan Vladislavić’s Use of the City Portrait Genre
Bożena Kucała, John Banville’s Ghosts: “A different way of being alive”
H. Oby Okolocha, The Faces of Janus: Issues of Justice in Wumi Raji’s Another Life and Julie Okoh’s A Haunting Past
Wumi Raji, Men at the Edge: Margins and Masculinities in Nigerian Migrant Fictions
Laura Suchostawska, Metaphorical Construals of Nature in Thoreau’s Writings
Linguistics
Agata Kulczycka, Old English Causative Alternation: The Transitivity of openian and drỳgean
Applied Linguistics
Agata Słowik, Teaching Listening Skills to Older Second Language Learners: The Stu­dents’ Perspective
Review Articles
Jerzy Jarniewicz, The Pattern-Book of Grief, Pity and Affection. Tadeusz Różewicz’s Mother Departs and Its English Translation
Terri Doughty, Justyna Deszcz-Tryhubczak, Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016
Review
Corina Selejan, Affect Re-Considered: A Review of Spectrum of Emotions, Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak (eds.), Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles: Peter Lang, 2016
Notes on Contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter