Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 160
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Opracowania zebrane w niniejszym tomie są cennym uzupełnieniem wiedzy prawniczej z obszaru nauk kryminologicznych. Wartością przedstawianych opracowań jest ich wyraźna koncentracja na aktualnych problemach tak krajowych, jak i zagranicznych. Autorzy podejmują istotne problemy natury praktycznej i teoretycznej, co jest niewątpliwie zaletą zebranych opracowań.

  • Tomasz Kalisz, Słowo wstępne

Prawo karne materialne

  • Joanna Brzezińska, Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego
  • Rajnhardt Kokot, Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I
  • Konrad Lipiński, Zasada domniemania niewinności — próba spojrzenia materialnoprawnego
  • Tomasz Tyburcy, Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego (art. 278 § 5 k.k.) jako przykład kryminalizacji na przedpolu czynu zabronionego

Prawo karne procesowe

  • Aleksander Sikorski, Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym

Nauki pokrewne

  • Agnieszka Kania, Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia
  • Monika Pawłowska-Bielas, Hipokrates przed sądem, czyli tajemnica lekarska w prawie niemieckim

Varia

  • Gabriela Piekut, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych”, Wrocław, 25 listopada 2016 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter