Studia Linguistica XXXVI

Edyta Błachut, Lesław Cirko (red.)
ISSN: 0137-1169
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 30,00 PLN   

Zeszyt XXXVI „Studia Linguistica” jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół różnych językoznawczych problemów badawczych.  Trzy artykuły opublikowano w języku niemieckim, dwa — w języku polskim, dwa — w języku ukraińskim, jeden artykuł powstał w języku angielskim.  Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (np. niemiecko-polskim i do jidysz) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, leksyki, paremiologii i metafory. W drugiej części zeszytu opublikowano cztery omówienia prac naukowych, które ukazały się w latach 2014–2016. Zeszyt zamyka wywiad przeprowadzony z prof.  dr. dr. h. c.  mult. Ulrichem Englem.

 • ANNA BOROWSKA, Sposoby derywacji wpolskim języku IT
 • ANNA DASZKIEWICZ, Alltagssprachliche Mischungs- und Kreuzungsprozesse im ur­banen Milieu: Zur sprachlichen Bricolage, Hybridität und Transgression
 • НАТАЛІЯ ЄВСТАФІЇВНА ДРАЧ, Реалізація лінгвістичної економії в німецькій мові за допомогою абсентивних інфінітивних конструкцій
 • MARINA FOSCHI ALBERT, Grammatische Mittel im Vordergrund. Pronomen, die koordi­nierende Konjunktion und, die Negativpartikel nicht als Vehikel ambiger Poetizität
 • OKSANA KHARLAY, Representation of Female Attributes in Chinese Proverbs
 • ANNA PILARSKI, Zum Pronomen es bei Wetterverben im Jiddischen im Vergleich zu deut­schen und polnischen Entsprechungen
 • PRZEMYSŁAW STANIEWSKI, Konceptualizacja wrażeń słuchowych wjęzyku polskim
 • ОЛЕСЯ ТЄЛЄЖКІНА, Прецедентні феномени у поетичному лінгвосвіті Юрія Андру­ховича: функційно-типологійні характеристики

Rezensionen

 • Hartmut E. H. Lenk / Elina Suomela-Härmä (Hrsg.): Höflichkeit in Textsorten. Landau, Ver­lag Empirische Pädagogik, 2014, 174 Seiten, ISBN 978-3-944996-11-0, Schriftenreihe: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Herausgegeben von Heinz-Helmut Lüger, An­drea Rössler (Justyna Duch-Adamczyk)
 • Anja Maibaum (2016): Spielfilm-Synchronisation. Eine translationskritische Analyse am Beispiel amerikanischer Historienfilme über den Zweiten Weltkrieg. (TransÜD. Arbei­ten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Band 81), Berlin: Frank &Timme, ISBN 978-3-7329-0220-0, 127 S. (Michał Gąska)
 • Dorota Miller (2014): Emotionalität und Wertung im Diskurs. Eine kontrastive Analyse deutscher und polnischer Pressetexte zum EU-Beitritt Polens (Studien zur Text- und Diskursforschung). Peter Lang: Frankfurt am Main. 292 S. ISBN 978-3-631-65125-4 (Marcelina Kalasznik)
 • Jörg Bücker / Susanne Günthner / Wolfgang Imo (Hrsg.): Konstruktionsgrammatik V. Kon­struktionen im Spannungsfeld von sequenziellen Mustern, kommunikativen Gattungen und Textsorten. Tübingen, Stauffenburg 2015, 310 S. ISBN 978-3-86057-122-4, Reihe: Stauffenburg Linguistik, Band 77 (Janusz Pociask)

Interview

 • Interview mit Ulrich Engel

Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter