Niemcoznawstwo 25. Sprawy wewnątrzniemieckie

Katarzyna Gelles (red.)
ISBN: 978-83-229-3584-2
Liczba stron: 212
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

Srebrny jubileusz „Niemcoznawstwa” (25 tomów w minionym ćwierćwieczu) zasługuje na podkreślenie. Daje powody do satysfakcji nie tylko z dotychczasowego dorobku pisma, lecz skłania także do wyrażenia nadziei, że przed nami kolejne lata twórczych działań.
    Wśród tematów prac zawartych w prezentowanym tomie zwrócić pragniemy uwagę na szczególną rocznicę. W lutym 1947 r. Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec dekretem nr 46 zlikwidowała państwo pruskie (art. 1 brzmiał: „Państwo pruskie, jego rząd centralny i wszystkie organa są rozwiązane […]”). Pojawienie się Prus na mapie Europy, a zwłaszcza ich zniknięcie, było niemal niezauważalne. Sprawa to osobliwa także dla nas, Polaków, których kraj na 123 lata został podzielony między trzy mocarstwa; dwa z nich — Austria i Rosja — istnieją do dziś, losy zaś Prus w powszechnej świadomości urywają się w trudnym do określenia momencie. Siedemdziesiąt lat, jakie minęły od decyzji aliantów, daje sposobność do przypomnienia przyczyn i okoliczności jej podjęcia.
Kolejni autorzy poddali analizie elementy polityki istotne dla obrazu sięgającej początków w 1949 r. RFN. Interesująco kształtuje się współczesny portret młodzieży mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. Część artykułową zamyka tekst o niemieckich korzeniach wybranego w listopadzie 2016 r. na 45. prezydenta USA Donalda Trumpa.
Działy recenzji i omówień oraz kronika, a także książkowe i filmowe nowości niemcoznawcze (w wyborze) uzupełniają tradycyjnie zawartość tomu.


Wstęp
I. ARTYKUŁY
Katarzyna Gelles, O Prusach. W siedemdziesiątą rocznicę likwidacji państwa pruskiego
Joanna Trajman, Doświadczenie ucieczki i wypędzenia w świetle wspomnień niemieckich kobiet
Mariusz Kozerski, Droga do kariery politycznej. Zarys problemu na przykładzie kilku niemieckich ministrów federalnych
Artur Kamiński, Związek Polaków „Zgoda” w RFN wobec polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
Tomasz Matras, Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku
Irena Kurasz, Między tradycją a współczesnością. Sytuacja młodzieży mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska
Rafał Ulatowski, Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec w XXI wieku
Tadeusz Lebioda, Niemieckie korzenie prezydenta Donalda Trumpa
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
W mojej rodzinie był tylko jeden filosemita (Jutta Ditfurth, Baron, Żydzi i naziści. Po­dróż w głąb dziejów pewnego rodu, przeł. [z niem.] Sława Lisiecka, Warszawa 2016, ss.  398) — Agnieszka Jankowska
Zapiski Rosenberga (Alfred Rosenberg, Dzienniki 1934–1944, red. i komentarz Jürgen Matthäus i Frank Bajohr, przeł. [z niem.] Michał Antkowiak, Warszawa 2016, ss. 671) — Artur Kamiński
Okupacyjna codzienność (Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, przeł. [z niem.] Tomasz Dominiak, Warszawa 2016, ss. 336) — Joanna Trajman
Więźniowie z różowym trójkątem (Heinz Heger, Mężczyźni z różowym trójkątem. Świa­dectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945, przeł. [z niem.] Alicja Rosenau, Warszawa 2016, ss. 150) — Katarzyna Gelles
Trudne wspomnienia z Breslau/Wrocławia (Ursula Waage, Przeżyj! Zapiski z Festung Bre­slau i polskiego Wrocławia 1945–1947. Relacja świadka, przeł. [z niem.] Arkadiusz Barędziak, Wrocław 2016, ss. 106) — Adam Sokołowski
Sanacja Niemiec (Frederick Taylor, Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec, przeł. [z ang.] Hanna Pustuła-Lewicka, Wołowiec 2016, ss. 461) — Artur Kamiński
Zimnowojenna stolica służb wywiadowczych (Bernd von Kostka, Sven Felix Kellerhoff, Hauptstadt der Spione: Geheimdienste in Berlin im Kalten Krieg, Berlin 2016, ss. 324) — Krzysztof Jagiełło
Rita Süssmuth o polityce (Rita Süssmuth, Das Gift des Politischen. Gedanken und Erinnerungen, München 2015, ss. 263) — Joanna Trajman
Wiadomości zza Atlantyku (Margot Honecker, Frank Schumann, Post aus Chile. Die Korrespondenz mit Margot Honecker, Berlin 2016, ss. 334) — Katarzyna Gelles
Siła i słabość rosyjsko-niemieckich sojuszy (Arkadiusz Stempin, Sojusznicy. Od Fryde­ryka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina, Warszawa 2016, ss. 517) — Mariusz Kozerski
Niemcy Pomorza Gdańskiego (Magdalena Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016, ss. 417) — Irena Kurasz
Polscy imigranci w Niemczech (Michał Nowosielski, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań 2016, ss. 432) — Irena Kurasz
III. KRONIKA — SPRAWOZDANIA
Aleksandra Kruk, Na Zachodzie bez zmian? Polsko-niemiecki jubileusz
Krzysztof Jagiełło, Berlińskie obchody dwudziestopięciolecia polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego
Artur Kamiński, Pomiędzy niepewnością a zaufaniem
Katarzyna Gelles, Wrocławskie impresje nad Łabą
Mariusz Kozerski, O konfrontowaniu się Niemiec z „demonami przeszłości”
Renata Duda, Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W sześćdziesiątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich
Wykaz skrótów
Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych


Einführung
I. BEITRÄGE
Katarzyna Gelles, Über Preussen. Zum 70. Jahrestag der Auflösung des Staates Preussen
Joanna Trajman, Die Erfahrung der Flucht und der Vertreibung in den Erinnerungen deut­scher Frauen
Mariusz Kozerski, Der Weg zur politischen Kariere. Kurzer Überblick am Beispiel einiger deutscher Bundesminister
Artur Kamiński, Bund der Polen in Deutschland „Zgoda“ e.V. und der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag
Tomasz Matras, Deutsche politische Diskussion über ausgewählte probleme des Sports zum Anfang des 21. Jahrhunderts
Irena Kurasz, Zwischen Tradition und Gegenwart. Die Lage der Jugend der deutschen Minderheit in Niederschlesien
Rafał Ulatowski, Energiesicherheit Deutschlands im 21. Jahrhundert
Tadeusz Lebioda, Deutsche Wurzeln des Präsidenten Donald Trump
II. REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN
In meiner Familie gab es nur einen Philosemiten (Jutta Ditfurth, Baron, Żydzi i naziści. Podróż w głąb dziejów pewnego rodu, Translation [aus dem Deutschen] Sława Lisiecka, War­szawa 2016, 398 S.) — Agnieszka Jankowska  
Die Aufzeichnungen Rosenbergs (Alfred Rosenberg, Dzienniki 1934–1944, Redaktion und Kommentar Jürgen Matthäus und Frank Bajohr, Translation [aus dem Deutschen] Mi­chał Antkowiak, Warszawa 2016, 671 S.) — Artur Kamiński
Der Alltag während der Okkupation (Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy pod­czas okupacji, Translation [aus dem Deutschen] Tomasz Dominiak, Warszawa 2016, 336 S.) — Joanna Trajman
Die Häftlinge mit dem rosa Winkel (Heinz Heger, Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939-1945, Translation [aus dem Deutschen] Alicja Rosenau, Warszawa 2016, 150 S.) — Katarzyna Gelles
Schwierige Erinnerungen aus Breslau/Wrocław (Ursula Waage, Przeżyj Zapiski z Festung Breslau i polskiego Wrocławia 1945–1947. Relacja świadka, Translation [aus dem Deutschen] Arkadiusz Barędziak, Wrocław 2016, 106 S.) — Adam Sokołowski
Die Sanierung Deutschlands (Frederick Taylor, Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec, Translation [aus dem Englischen] Hanna Pustuła-Lewicka, Wołowiec 2016, 461 S.) — Artur Kamiński
Die Hauptstadt der Geheimdienste in der Zeit des Kalten Krieges (Bernd von Kostka, Sven Felix Kellerhoff, Hauptstadt der Spione: Geheimdienste in Berlin im Kalten Krieg, Berlin 2016, 324 S.) — Krzysztof Jagiełło
Rita Süssmuth über die Politik (Rita Süssmuth, Das Gift des Politischen. Gedanken und Erinnerungen, München 2015, ss. 263) — Joanna Trajman
Nachrichten jenseits des Atlantik (Margot Honecker, Frank Schumann, Post aus Chile. Die Korrespondenz mit Margot Honecker, Berlin 2016, 334 S.) — Katarzyna Gelles
Die Stärken und die Schwächen der deutsch-russischen Bündnisse (Arkadiusz Stempin, Sojusznicy. Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina, Warszawa 2016, 517 S.) — Mariusz Kozerski
Die Pommerellen-Deutsche (Magdalena Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016, 417 S.) — Irena Kurasz
Polnische Imigranten in Deutschland (Michał Nowosielski, Polskie organizacje w Niem­czech. Stan i uwarunkowania, Poznań 2016, 432 S.) — Irena Kurasz
III. CHRONIK — BERICHTE
Aleksandra Kruk, Im Westen nichts Neues? Deutsch-polnisches Jubiläum
Krzysztof Jagiełło, Berliner Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages
Artur Kamiński, Zwischen Unsicherheit und Vertrauen
Katarzyna Gelles, Breslauer Impressionen an der Elbe
Mariusz Kozerski, Wie sich die Deutschen mit den „Geistern der Vergangenheit“ konfrontieren
Renata Duda, Alle Wege führen nach Rom. Zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge
Abkürzungen
Über die Autoren
Neuerscheinungen zum Thema Deutschkunde

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter