Wrocławskie Studia Politologiczne 23/2017

Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Numer 23 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach teorii i filozofii politycznej, polityki społecznej oraz innych zagadnień politologicznych. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów, a także naukowe rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i teoriopoznawczych. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Teoria i filozofia polityki
PIOTR BOROWIEC, W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki
MACIEJ BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań
ŁUKASZ MIROCHA, Globalna sprawiedliwość a problem imigracji
MATEUSZ ANTOSZ, Przemoc w państwie demokratycznym
Polityka społeczna
KATARZYNA ZAMORSKA, Rola nauk społecznych w projektach programów i reform społecznych
JAN MAZUR, Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce
MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych
AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Projektowanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie ponadnarodowym
DOROTA MOROŃ, Ocena wpływu inwestycji społecznych w literaturze naukowej
Varia
OKSANA RUDA, Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia)
MARTA BODYS, Komunikacja liderów polskich partii politycznych w mediach społecznościowych w okresie pełnego cyklu wyborczego w latach 2014–2015
MICHAŁ BRONISZEWSKI, Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku
STANISŁAW BORIDCZENKO, Geneza demokratycznych instytucji samorządu na terenach Islandii w latach 870–930
Recenzje
ANTOINE BRUNET, JEAN-PAUL GUICHARD, Chiny światowym hegemonem?
(Marcin Adamczyk)
ŁUKASZ FYDEREK, Technokraci i pretorianie w reżimie politycznym Syrii
(Tomasz Browarny)
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter