Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890)

Agata Rybińska
ISBN: 978-83-229-3556-9
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 49,00 PLN   

Język religijny i praktyki religijne to niewątpliwie dwa zasadnicze wyznaczniki odrębności niemieckich Żydów w XIX wieku. Ograniczały one integrację żydowskiej mniejszości z chrześcijańskimi współobywatelami, dlatego też została podjęta próba analizy wybranych tekstów religijnych z tego okresu. Należą do nich pisma związanych z Breslau rabinów i nauczycieli – przedstawicieli ruchu Wissenschaft des Judentums, ich mowy okolicznościowe, modlitewniki, podręczniki, artykuły naukowe i prasowe, sprawozdania z działalności edukacyjnej, a także inskrypcje nagrobne z najstarszych pól na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej. Źródła te odzwierciedlają językowy obraz świata oraz częściową akulturację językową wrocławskich Żydów. Priorytetem pozostało dla nich zachowanie żydowskiej tożsamości, a religia, język religijny, liturgia oraz praktyki religijne wyznaczały na ogół nieprzekraczalne granice integracji.

 • Podziękowania

Wstęp

 • Środowisko Żydów wrocławskich
 • Stan badań
 • Źródła
 • Problemy, metody i perspektywy badawcze
 • Wyjaśnienia terminologiczne

Rozdział I. Oświeceniowe przesłanki edukacji: między daatBildung, czyli między wiedzą religijną a koniecznością nowoczesnego kształcenia

 • Model człowieka: religijny i wykształcony
  • Chochma, daatbina, czyli mądrość, wiedza i poznanie
  • BildungWissen­schaft, czyli kształcenie i nauka
 • Wychowanie i kształcenie dzieci
  • Szkoły i edukacja w duchu pohaskalowym
  • Leitfaden… — o literaturze re­ligijnej dla dzieci i młodzieży
  • „Nie ma zawodu dla żydowskich có­rek?”
  • Córki, żony, matki... i kapłanki, kobiety czynu i pióra
 • W duchu Wissenschafts des Judentums, czyli w duchu naukowej wiedzy o judaizmie
  • Żydowskie Seminarium Teologiczne
  • Czasopisma Żydowskiego Semina­rium Teologicznego
  • Manuel Joël i jego kazania
 • Bildung dla daat. Podsumowanie

Rozdział II. Kult w świetle tekstów modlitewnych

 • O„konieczności reform” Geigera i„problemie kultu” Joëla
 • Wyzwania dwujęzyczności — Seder tefila Joëla
  • Obraz Boga
  • Obraz człowieka
  • Inne wierzenia i praktyki
 • Śpiewniki kantorów— kurioza językowe
  • Kol nidre
  • Vorbeterschule
  • Breslauer Synagogengesänge
  • Śpiewniki tenorów
 • Modlitewniki dla kobiet a germanizacja języka
  • Beit Jaakow Miro
  • Hanna Freunda
  • Żydowskie kobiety w świetle tekstów modlitewnych
 • Reforma religijna a sytuacja społeczna. Podsumowanie

Rozdział III. W obliczu śmierci

 • Formy i symbolika nagrobków
 • Język i formularz inskrypcji
 • Imiona i nazwiska
  • Imiona ludzi i Boga
  • Nazwiska — żydowskie czy niemieckie?
 • Tytuły w inskrypcjach nagrobnych
 • Toponimy: o niejednorodności gminy
 • Chronologia: nie tylko czas święty
 • Obraz świata  
  • Człowiek istotą nieśmiertelną
  • Ze świata doczesnego do przyszłego
  • Bóg i aniołowie
 • Ku akulturacji. Podsumowanie

Zakończenie.  Pomiędzy ortodoksją a liberalizmem
Aneks 1: Notki biograficzne wrocławskich rabinów, nauczycieli i kantorów
Aneks 2: Plan modlitewnika Abrahama Geigera
Aneks 3: Hebraizmy w modlitewnikach Heinricha Miro i Jacoba Freunda
Aneks 4: Onomastyka nagrobna
Skróty
Bibliografia
Spis ilustracji
Zusammenfassung
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter