Kształcenie Językowe 15 (25)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 148
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 22,00 PLN   

Tom 15 „Kształcenia Językowego” gromadzi prace zróżnicowane tematycznie: o wyrazach dźwiękonaśladowczych, słuchaniu, częściach mowy, ortografii, o rozprawce, opisie, opowiadaniu. Czytelnik znajdzie tu między innymi zachętę do zajęcia się nazwami dźwięków, które bardziej niż inne wyrazy skłaniały do śmiechu i zbawy, co wykorzystywali poeci i autorzy dowcipów; nowe ujęcie pisowni wyrazów typu sukienka: skuteczniejsze od poprzestania na słownikowej regule, że pisze się en, em, on, om przed -ka, -ko, wydaje się umieszczenie wyrazu z trudnością pośród wyrazów pokrewnych, których pisownia nie sprawia trudności, a taki zestaw posłuży do ułożenia niezawodnego rozumowania: jeśli sukienny, sukieneczka, sukienek, to pisz sukienka; analizę uczniowskich wstępów do rozprawek; a także przykłady lekcji języka polskiego w szkole podstawowej poświęconych tematyce uchodźców i uchodźstwa.


Od redaktora
Część I
Halina Wiśniewska, Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku
Marta U. Chyb, Sprawności receptywno-produktywne w kształceniu sprawności słuchania
Květoslava Klímová, Slovní druh jako základní jazykovědný a didaktický pojem
Kordian Bakuła, O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości
Jitka Zítková, Pojetí literární výchovy v kurikulu české základní školy druhé poloviny dvacátého století
Część II
Krzysztof Kaszewski, Wstęp do rozprawki — oczekiwania a rzeczywistość
Marta Mariowska, Analiza opisów przedmiotu, postaci i krajobrazu napisanych przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej
Eryk Cichocki, Uchodźcy w opowiadaniach uczniowskich
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw rzeczowych
Table of contents
Abstracts

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter