Prace Kulturoznawcze XXI, 2017, nr 1. Post-Secular Culture?

Michał Matlak, Dorota Wolska (red.)
ISBN: 978-83-229-3586-6
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Pytanie o kulturę postsekularną, zawarte w tytule niniejszego tomu „Prac Kulturoznawczych”, stanowi zachętę do namysłu zarówno nad kwestiami współczesnej kulturowej kondycji religii, jak i religijnej kondycji kultury. Jesteśmy świadkami powrotu problematyki związanej z religią do współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Dyskusje wykroczyły poza kwestie konfliktu Kościoła i państwa, a tym samym problem władzy, ku zagadnieniom teologicznym, filozoficznym i kulturoznawczym. Autorzy tomu z różnych perspektyw (politologicznej, filozoficznej, historycznej, filologicznej, kulturoznawczej) podejmują zagadnienia związane z kulturowym istnieniem wiary i niewiary.


Postsekularyzm jako wędrujące pojęcie. Wprowadzenie (Michał Matlak, Dorota Wolska)


Ku kodyfikacji. Na rozdrożu religii i kultury. Rozmowa z Olivierem Roy
Harald Wydra, Sacrum i polityczność
Michał Matlak, The Variety of Secularisms in the European Political Thought
Tomasz Sieczkowski, The Sociopolitical Dimension of the Neoatheistic Worldview
Tomasz Wiśniewski, Towards the Post-secular Historical Consciousness
Ewa Tak-Ignaczak, Farewell to Organised Religion — Contemporary Dutch Prose, a Few Te­xts, Paratexts, and Contexts
Izolda Topp, Invented Religions: Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation
Joanna Sieracka, The Church and Polish Feminism: Forever Enemies? A Secular Feminist Perspective
Dawid Junke, To Each Their own Heaven — Dead Like Me, Secularism and Consumer Culture
Archiwum
Aleksandra Kil, O fiszkach Stanisława Pietraszki. Komentarz do Archiwum
Noty o autorachPost-secularism as a Travelling concept. Introduction (Michał Matlak, Dorota Wolska)


Towards Codification. Culture and Religion at a Crossroads? Interview with Olivier Roy
Harald Wydra, The Sacred and the Political
Michał Matlak, The Variety of Secularisms in the European Political Thought
Tomasz Sieczkowski, The Sociopolitical Dimension of the Neoatheistic Worldview
Tomasz Wiśniewski, Towards the Post-secular Historical Consciousness
Ewa Tak-Ignaczak, Farewell to Organised Religion — Contemporary Dutch Prose, a Few Texts, Paratexts, and Contexts
Izolda Topp, Invented Religions. Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation
Joanna Sieracka, The Church and Polish Feminism: Forever Enemies? A Secular Feminist Perspective
Dawid Junke, To Each Their own Heaven — Dead Like Me, Secularism and Consumer Culture
Archive
Notes on the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter