Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLV

Tomasz Kalisz, Rafał Cieśla (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 124
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Współczesne realia determinują konieczność wieloobszarowego podejścia do problematyki badań dokumentów. W stosunku do praktyki skutkuje to potrzebą stałego i zarazem wszechstronnego zapoznawania się z aktualnym stanem badań w tym zakresie. Prezentowany tom poświęcony jest zagadnieniom z obszaru badań dokumentów. Obejmują one różne tematyki wykorzystujące wiedzę kryminalistyczną, prawnodowodową, a także z pogranicza innych dziedzin i dyscyplin naukowych. W szczególności znalazły się tu artykuły poświęcone kryminalistycznym badaniom dokumentów, stopniu pewności wydawanych opinii przy użyciu metod statystycznych, wartości dowodowej i diagnostycznej ekspertyzy dokumentów, wykorzystaniu elementów grafologicznych oraz badań technicznych na potrzeby analiz pismoznawczych. Międzynarodowa współpraca, której efektem jest wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów, jest konieczna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie oryginalne i nowatorskie opracowania przedstawicieli świata nauki i praktyki. Niniejsze opracowanie powinno stanowić źródło wiedzy o dokumencie i jego współczesnych badaniach nie tylko dla ekspertów, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skierowane jest również do adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz tych osób, które chciałyby zapoznać się aktualną kondycją i rozwojem badań dokumentów w różnych krajach.

  • Rafał Cieśla, foreword
  • Raymond Marquis, Liv Cadola, Williams David Mazzella, Tacha Hicks, How to answer the question of error margin in forensic signature examination with a Bayesian approach?
  • Amanpreet Kaur, Mohinder Singh, Om Prakash Jasuja, Interscript comparison of handwriting features leading to their identification and authorship
  • Marek Leśniak, Handwriting examinations in Poland
  • Nijolė Jonaitienė, Short signatures — our headache
  • Rafał Cieśla, Jolanta Grębowiec-Baffoni, Selected issues in handwriting examination, graphology and their technology in document examination
  • Shruti Gupta, Rakesh K. Garg, Surinder Nath, Effect of natural variations with respect of time interval in handwritings of individuals
  • Sorin Alamoreanu, Bogdan Florescu, Handwriting validation: results and validity of comparison materials. Case discussion
  • Walter Brandner, Possibilities to compare graffiti with handwriting
  • Pàvlos Kipouràs, Morphological similarity and graphological difference

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter