Probability and Mathematical Statistics vol. 37, fasc. 2, 2017

Liczba stron: 320
Format B5, oprawa broszurowa

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

H. Albrecher and J. Ivanovs, On the joint distribution of tax payments and capital injections for a Lévy risk model
D. Aldous, The SI and SIR epidemics on general networks
S. Asmussen, E. Hashorva, P. J. Laub, and T. Taimre, Tail asymptotics of light-tailed Weibull-like sums
M. Saxena, O. Boxma, S. Kapodistria, and R. Núñez Queija, Two queues with random time-limited polling
D. Daley, Renewal function asymptotics refined à la Feller
K. Dębicki and E. Hashorva, On extremal index of max-stable stationary pro­cesses
S. Foss, D. Korshunov, Z. Palmowski, and T. Rolski, Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size
P. W. Glynn, J. E. Glynn, and S. Rai, Recurrence classification for a family of non-linear storage models
M. Matsui, T. Mikosch, and G. Samorodnitsky, Distance covariance for stochastic processes
Z. Michna, Remarks on Pickands’ theorem
M. Miyazawa, Martingale approach for tail asymptotic problems in the gener­alized Jackson network
N. Miyoshi and T. Shirai, Tail asymptotics of signal-to-interference ratio dis­tribution in spatial cellular network models
Z. Palmowski and P. Świątek, A note on first passage probabilities of a Lévy process reflected at a general barrier
B. Kriesche, R. Hess, and V. Schmidt, A point process approach for spatial stochastic modeling of thunderstorm cells
A. Aveklouris, M. Vlasiou, J. Zhang, and B. Zwart, Heavy-traffic approx­imations for a layered network with limited resources

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter