Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego

Dagmara Kornobis-Romanowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3582-8
Liczba stron: 228
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego to publikacja złożona z artykułów naukowych powstałych na kanwie prac magisterskich w ramach seminarium dyplomowego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonego przez dr hab. prof. nadzw. UWr. Dagmarę Kornobis-Romanowską.
Opracowanie jest efektem działalności Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet — CEJM). Wrocławskie Centrum jest częścią oraz najwyższym stopniem unijnego programu Jean Monnet. Jest też pierwszym, i jak dotąd jedynym, w Polsce w dziedzinie studiów i badań nad prawem UE.
Przedstawione opracowanie adresowane jest głównie do studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych z intencją, że stanowić będzie dla nich nie tylko ciekawą lekturę, lecz także źródło inspiracji i zachęty do wyboru ścieżki pracy naukowej w przyszłej karierze zawodowej.

  • Joanna Maj, Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej w gospodarczym aspekcie działalności sportowej
  • Aleksandra Pawłowicz, Dostęp do sieci energetycznej w prawie konkurencji Unii Europejskiej
  • Anna Romaniszyn, Standardy ochrony organów, tkanek i komórek pochodzenia ludzkiego w prawie Unii Europejskiej
  • Gabriela Skoczylas, Sposoby znoszenia barier handlowych w prawie międzynarodowym na przy­kładzie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji
  • Katarzyna Skop, Autonomy of EU law as a roadblock to the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
  • Krzysztof Trnka, Prawo do samostanowienia narodów a zasada integralności terytorialnej państwa — kazus Kosowa  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter