Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLVI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 140
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

W nowym, 46 tomie „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” czytelnik znajdzie opracowania koncentrujące się na problemach dogmatycznych prawa karnego. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych, prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Przedstawione poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

  • Tomasz Kalisz, Słowo wstępne

Prawo karne materialne

  • Rajnhardt Kokot, Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część II
  • Anna Muszyńska, Anna Jaskóła, Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu
  • Anna Płońska, Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

Prawo karne wykonawcze

  • Agnieszka Kania, Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17 )
  • Kamila Mrozek, Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.
  • Grzegorz Wiciński, Modyfikacja kary w postępowaniu wykonawczym

Nauki pokrewne

  • Piotr Ochman, Shadow banking a prawo karne gospodarcze
  • Katarzyna Liżyńska, Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach o wykroczenia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter