Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 4 (2017)

Bartłomiej Skowron, Łukasz Nysler, Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 124
Format: B5 specjalny, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Niniejsza publikacja jest dopełnieniem sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, które odbyło się 15 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawiera ona teksty zainspirowane myślą dr. Krzysztofa Chodasewicza, będące świadectwem, że Jego osoba i dokonania wywarły znaczący wpływ na autorów w wymiarze i teoretycznym, i osobistym. Na tom składa się siedem artykułów naukowych podejmujących zagadnienia bliskie filozoficznym zainteresowaniom Krzysztofa Chodasewicza. Integralną częścią publikacji są wspomnienia poświęcone Jego osobie.

ARTYKUŁY
Wstęp
Andrzej Gecow, Dlaczego tak, a nie inaczej, należy definiować życie. Gdzie leżą podstawy — odniesienia, do których należy się odwołać, podając wyjaśnienie?
Joanna Gęgotek, Czy paleontologii jest potrzebna definicja życia?
Michał Głowala, Umysł i definicja życia: przyczynek arystotelesowski
Marek Łagosz, Teleonomia i ewolucja biologiczna
Włodzimierz Ługowski, W kwestii filozoficznych podstaw protobiologii słów parę — z nieustannym odniesieniem do Krzysztofa Chodasewicza
Marcin Miłkowski, Powszechniki kontratakują. Uwagi o tezie wielorakiej realizacji życia Krzysztofa Chodasewicza
Mieszko Tałasiewicz, Wyjaśnianie zachowań zwierząt. Kilka uwag na marginesie artykułów Problem zwierzęcej świadomości Krzysztofa Chodasewicza oraz Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia Andrzeja Gecowa
WSPOMNIENIA

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter