Dziennikarstwo i Media 8. Kody i strategie w komunikacji

Igor Borkowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3604-7
Liczba stron: 244
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

Kto, co, do kogo, w jakim celu, z jakim skutkiem? — to odwieczne pytania badaczy mediów i komunikacji społecznej. Najnowszy numer czasopisma „Dziennikarstwo i Media” zaprasza w podróż do Izraela, by poznać tamtejszy system medialny, do klasztoru, by na własne oczy zobaczyć zakonnicę korzystającą ze Snapchata, czy do galerii obrazów, by zrozumieć ich wizualną wartość. Wśród kodów i strategii komunikacji znajdziemy teksty o discopolowych piosenkach i teksty o publikacjach przy wegańskim stole, dowiemy się też, co łączy lub dzieli dziennikarza i blogera oraz czym jest femvertising i dlaczego jest skuteczny.

Wstęp
Igor Borkowski, Kodować, planować, komunikować
Kody w komunikacji
Jerzy Olek, Reprezentacja zawarta w odbiciu
Patrycja Kochanek, Komunikacja międzypokoleniowa w polskiej kulturze. Wyniki badań empi­rycznych
Kamil Olender, Wartości czołowych kandydatów na prezydenta w wyborach 2015 r. na przykładzie wpisów Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego i Pawła Kukiza w serwisie Facebook
Mariusz Janik, Czasem rozczarowanie, czasem euforia… — emocje w piłkarskim komentarzu sportowym
Igor Borkowski, Doświadczenia uczestnictwa w mediach społecznościowych osób konsekrowa­nych
Jakub Łączniak, Dyskursywny obraz miłości w tekstach disco polo z lat 2014–2016
Strategie
Karina Stasiuk-Krajewska, Bloger a dziennikarz. O dziennikarstwie, blogowaniu i ich wzajem­nych relacjach
Kacper Kosma Kocur, System medialny współczesnego Izraela
Mariusz Wszołek, Systemowa mechanika zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o ko­munikacji
Arkadiusz Haławin, Cechy wpływające na odbiór i opinię o reklamie
Joanna Paszek, Girl power! Femvertising jako nowy trend w komunikacji marketingowej. Anali­za zjawiska na podstawie wybranych kampanii
Barbara Kilijańska, Wpływ koloru przekazu na jego percepcję
Tomasz Łukasz Nowak, Czy ryba może być z selera tak jak kaban z kury? O nazwach potraw na wegańskich blogach (i stołach)
Annette Siemes, Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju tech­nologii
Karolina Lachowska, Medialny obraz terroryzmu — projekt badania i wyniki badań pilotażo­wych

 

 


Introduction
Igor Borkowski, To code, to plan, to communicate
Codes in communication
Jerzy Olek, Representation in a reflection
Patrycja Kochanek, Intergenerational communication in Polish culture
Kamil Olender, Values in on-line presence of presidential candidates in the election in 2015. Cases of Andrzej Duda, Bronisław Komorowski and Paweł Kukiz
Mariusz Janik, Sometimes disappointment, sometimes euphoria… — emotions in football com­mentary
Igor Borkowski, The consecrated persons’ experiences of participating in social media
Jakub Łączniak, Discursive representation of love in disco polo music from years 2014–2016
Strategies
Karina Stasiuk-Krajewska, Bloggers and journalists. On journalism, blogging and relations be­tween them
Kacper Kosma Kocur, The media system in Israel today
Mariusz Wszołek, The systemic mechanism of change — innovation and progress in the light of communication science
Arkadiusz Haławin, Qualities affecting the perception and opinion about advertising
Joanna Paszek, Girl power! Femvertising as a new trend in marketing communications. Analysis based on selected campaigns
Barbara Kilijańska, An impact of colour of the content on the perception
Tomasz Łukasz Nowak, Can fish be made of celery like pork made of chicken? On the names of dishes on vegan blogs (and tables)
Annette Siemes, The emergence of (auto)image in the framework of media biography and tech­nology development
Karolina Lachowska, The media image of terrorism — a study design and results of pilot studies

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter